Parker och grönområden

De tre mest populära parkerna i Lund är Stadsparken, Lundagård och Botaniska trädgården, men det finns också många fina små och stora stadsdelsparker. Den största parken, S:t Hans backar på norr, erbjuder stora ytor för lek och spel med motionsslingor, vindskydd och pulkabackar.

Stadsparkens grönska

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/parker

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se