Skate

Det finns två skateanläggningar utomhus: Söderlyckans skatepark och Dalbybowlen. Vill du skejta inomhus, besök Östra Torngården.

Söderlyckan Skejtpark

Söderlyckans skatepark

Söderlyckan ligger i Stadsparken, nära Mejeriet. Skateparken är 1500 kvadratmeter stor med tre svårighetsgrader. Här finns även gröna ytor, sittplatser, kvällsbelysning och toaletter.

Regler för Söderlyckan:

  • här visar vi hänsyn och respekt för varandra
  • här väljer vi åkyta efter förmåga
  • här använder vi hjälm och skydd
  • här håller vi uppsikt över våra barn
  • här sker all åkning på egen risk

Kickbike

Du som åker kickbike är också välkommen, fram till kl 17.00 på vardagar och fram till kl 15.00 på helger. Föräldrar och besökare som ej åker själva ombeds att uppehålla sig utanför åkytorna. Cykling är inte tillåtet eftersom det förstör ytan.
Hitta till Söderlyckan

Dalby

Dalbybowlen finns på Nyvångsskolans idrottsplats i Dalby nära möllan.
Hitta till Dalbybowlen

Östra Torn, Lund

På Östra Torngården finns en inomhushall. Mer information på Lunds skateboard- och konstförenings (LSKF) hemsida via länk nedan.

Lunds skateboard- och konstförening på Facebook

Hitta till Lunds- skateboard och konstförening

Felanmälan görs till kultur-och fritidsförvaltningen.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skateparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se