Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. I år firas Trafikantveckan 14-25 september.

Vad är Trafikantveckan?

Trafikantveckan är del av en europeisk kampanj för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Ca 1500 städer i Europa deltar i kampanjen samtidigt. Temat för 2020 kampanj är ”Fossilfria resor för alla”. Mer information om europeiska trafikantveckan finns på http://www.mobilityweek.eu/.

Varför finns Trafikantveckan?

Kampanjen syftar till att påverka hur vi transporterar oss till vardags för att minska bilresor och parkeringsbehov i stadsmiljön. Färre bilar lämnar mer plats för människor och bidrar till en trygg, attraktiv och hållbar stadsmiljö.

Vad kommer att hända under Trafikantveckan i Lund?

I år fokuserar vi på barns mobilitet i Lund. Bland annat bjuder vi in alla klasser F-6 till att delta i en utmaning för att främja hållbart resande till och från skolorna.

"Hitta vägen - en utmaning för skolelever i Lund.

Precis som under tidigare år kommer vi även i år att finnas tillgängliga för dialog med Lundaborna i Lunds centrum. 

Mer information kommer när Trafikantveckan börjar närma sig.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafikantveckan

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se