Trafiksignaler

I Lunds stad finns 55 trafiksignalanläggningar. Lunds kommun äger 48 och Trafikverket äger 7. Trafikverkets anläggningar finns på följande platser:

 • Norra Ringen – Boställsvägen
 • Norra Ringen – Kävlingevägen-Kaprifolievägen – Sliparebacken
 • Norra Ringen – Svenshögsvägen – Magistratsvägen – Skarpskyttevägen
 • Dalbyvägen – E22 (motorvägen)
 • Dalbyvägen – Porfyrvägen – Fritjofs väg
 • Dalbyvägen – Sandbyvägen – Sydöstra vägen
 • Dalbyvägen – Norrängavägen – Gamla Dalbyvägen

Lunds kommun äger fyra trafiksignalanläggningar utanför Lunds stad. Dessa är: 

 • Allégatan – Veberödsvägen – Genarpsvägen, Dalby
 • Sandbyvägen – Korsgatan, Dalby
 • Vallkärravägen – Kävlingevägen, Vallkärra
 • Sjöbovägen – Näckrosvägen, Veberöd

Trafikverket äger övriga trafiksignalanläggningar som ligger inom Lunds kommun, men utanför Lunds stad.

Felanmälan av Lunds kommuns trafiksignaler

Du felanmäler Lunds kommuns trafiksignaler genom vår e-tjänst eller app. På vardagar, under kontorstid, kan du även ringa till Lunds kommuns medborgarcenter på tel 046-359 75 00.

Så här fungerar Lunds trafiksignaler

Alla Lunds kommuns trafiksignalanläggningar är helt trafikstyrda. Det innebär att tiden för grönt ljus bestäms av mängden trafik och att varje trafikantgrupp har en egen signal: motorfordon, cykel och fotgängare. Om ingen trafikant är på väg kommer signalen att ligga kvar i rött. Gångsignalerna har fasta gröntider.

Vilken funktion har trafiksignaler ur trafiksäkerhetssynpunkt? Läs mer via länk nedan.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafiksignaler

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se