Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor som rör trafiksäkerhet.

Frågor
9. Jag vill ändra eller anlägga en ny infart till min fastighet
8. Vi vill ha trafikljus
7. Vi tycker att bilisterna kör för fort – vi vill ha gupp
6. Vi vill ha bommar för att hindra bilar på gång- och cykelvägar
5. Vi vill ha blomlådor på vår gata för att sänka hastigheten
4. Vi tycker att bilisterna kör för fort – vi vill ha fler skyltar
3. Vi vill ha gångfartsområde
2. Vi vill ha ett övergångsställe
1. Vi vill sänka hastigheten på vår gata

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se