Trafikkarta

Välkommen till den interaktiva trafikinformationskartan för Lunds kommun! Kartan ger dig en översiktlig bild av vad som påverkar trafiken i Lund just nu. Vill du veta mer hittar du en Läs mer-länk under Info-ikonen i kartan.

 Så här fungerar kartan

  • Vägarbetsskylt eller Parkeringsskylt markerar var en trafikförändring respektive en pendlarparkering finns.
  • Zooma in och ut med plus- och minustecken för allt mer detaljerad information.


Lunds gatuchef om byggstöket:

- Lund har en ambition att växa och utvecklas. Vi ska bygga in nytt och bygger tätare för att ge plats åt fler människor och verksamheter. Bakom oss har vi en lång period som präglats av utredningar och planprocesser. Och nu står vi mitt uppe i en period där det är tydligt att vi nu gått in i byggskede.

Det är stökigt. Vi bygger i de mest trafikerade stråken. Vid sidan av andra störningar är den försämrade tillgängligheten en verklig utmaning. Här prioriterar vi cyklister, bussar och fotgängare, eftersom det är enklare för bilisten att ta en omväg. Under tiden vi bygger kommer man inte kunna förvänta sig den vanliga komforten när man tar sig förbi ett vägarbete – men det ska vara möjligt att göra det. 

Jag beklagar de störningar som vårt byggstök medför. Samtidigt måste vi kunna bygga om och förnya och jag vet att det kommer bli riktigt fint när det är klart!

Om ett par år är vi klara med de stora ombyggnaderna i staden. Runt centralstationen kommer det dock att vara stökigt i ytterligare fem år. Fram till dess gör vi vårt bästa för att störningarna ska vara så små som möjligt och tackar för det tålamod som visas.

Med vänlig hälsning
Per Eneroth, gatuchef

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafikinfo

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se