Trafiken i siffror

Lunds kommun följer årligen upp trafikutvecklingen i kommunen.

Trafikräknare på Lilla Fiskaregatan

Sedan februari 2019 sitter det en trafikräknare på Lilla Fiskaregatan som räknar fotgängare och cyklister. Räknaren använder sig av 3D-teknologi och artificiell intelligens för att avgöra om det är en fotgängare eller en cyklist.

Här kan du följa trafikräknaren och se både dagsaktuell notering och statistik per månad och år.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fortsätter att öka kraftigt i Lunds kommun, enligt statistik från Skånetrafiken. 2015 var året då stadsbussresandet passerade för första gången 10 miljonersnivån. Sammanlagt gjordes det drygt 10,4 miljoner resor med stadsbussarna i Lund, vilket är en ökning med ca 13 %. Resande med regional kollektivtrafik har också ökat med ca 2 %–3 %.

Cykeltrafik

Cykeltrafiken i Lunds kommun har ökat med ca 30 % de senaste 20 åren. Det gör att Lund är en av de kommuner i Sverige där det cyklas allra mest. Under 2018 cyklade Lundaborna sammanlagt 182 000 km per dygn, vilket är ungefär i nivå med föregående år, visar mätningar från kommunens gatu- och trafikavdelningen. Det är dock något lägre än rekordåret 2012 då det cyklades hela 191 000 km per dygn.

Biltrafik

Motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet per invånare minskade under 2018 jämfört med förgående året. Ett av LundaMaTs III-målen från 2011 är att Motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet ska minska med 1 % per år och invånare, vilket uppfylldes under år 2018. 

Regelbundna trafikmätningar

Trafikmätningar i Lunds kommun görs årligen och följs upp både av kommunen och av Skånetrafiken. Skånetrafiken mäter kontinuerligt hur många som reser med kollektivtrafik. Lunds kommun gör trafikräkningar i flera olika snitt: antal motorfordon mäts tre gånger per år; antal cyklar – en gång per år. Resultaten används i vidare planeringen och utveckling av trafiksystemet, utifrån de politiskt beslutade verksamhetsmålen.

Arbetet med mobilitet i Lunds kommun styrs framförallt av LundaMaTs III – kommunens långsiktiga strategi för ett hållbart transportsystem.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafiksiffror

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se