Åtgärdsprogram mot buller

Lunds kommun har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023. Som underlag ligger den kartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. Innan förslag till åtgärdsprogram slutligen antas, har nu organisationer och Lunds medborgare möjlighet att yttra sig.

 karta som visar områden med buller i Lund 2016

Åtgärdsprogrammet 

Programmet är Lund kommuns andra upplaga av åtgärdsprogram mot buller och omfattar buller från vägtrafik och järnvägstrafik, såväl kommunala som statliga. Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att fortsätta utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Förhoppningen är att programmet bidrar till att skapa en god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras.

Så här gör du 

Under relaterad information nedan finner du remissversionen av Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023. Där hittar du även en länk till information om den bullerkartläggning som har gjorts. Du kan även ta del av programmet på kommunhuset Kristallen, där det ställs ut i foajén under remisstiden.

För att synpunkter på åtgärdsprogrammet ska beaktas, ska de skriftligen ha kommit in senast den 15 maj 2018
Din skrivelse ska vara märkt med Dnr 2018/0158.

Om du e-postar är adressen:
tekniska.forvaltningen@lund.se

Om du skickar som brev är adressen:
Tekniska förvaltningen
Box 41
221 00 LUND

Tack för ditt bidrag!

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/atgardsprogrambuller

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se