Trafikbuller

Många människor bor i fastigheter som påverkas av trafikbuller. Boende på vissa särskilt hårt trafikerade kommunala gator i Lund kan få bidrag för att byta fönster eller bygga bullerskärm utomhus. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

karta som visar områden med buller i Lund 2016

Bullerbidrag

Du som bor på vissa särskilt hårt trafikerade kommunala gator i Lund, kan få bidrag för att byta fönster eller bygga bullerskärm utomhus. Bidraget kan du bara söka för fastigheter längs med gator i befintlig miljö. Du kan alltså inte söka bidrag vid ny- eller ombyggnad. Läs mer om hur du söker bidrag längre ner på denna sida.

Var bullrar det och hur mycket?

Lunds kommun ansvarar, genom tekniska förvaltningen, för de kommunala vägarna. Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnväg. Majoriteten av vägarna inom tätorterna tillhör kommunen, men undantag för större vägar som exempelvis Norra Ringen och E22. År 2016 gjordes en översiktlig kartläggning av bullernivåer på vägarna inom Lunds kommun. Du kan hämta kartorna via länk nedan. Kartorna visar den genomsnittliga ljudnivånper dygn.

Riksdagens riktvärden för vägtrafik:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Bullerbidragets storlek

Bidraget för olika åtgärder redovisas i tabellen nedan. Utbetalningen av bidraget kan inte överstiga den faktiska kostnaden för åtgärderna.

1Ekvivalent ljudnivå utomhus över 65 dBA.
2Ekvivalent ljudnivå utomhus under 65 dBA. 

Hur ansöker jag om bullerbidrag?

Du hittar mer information om hur du ansöker om bullerbidrag här nedan via länken "Så här går det till när du ansöker om bullerbidrag".

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafikbuller

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se