Trafikbuller

Många människor bor i fastigheter som påverkas av trafikbuller. Boende på vissa särskilt hårt trafikerade kommunala gator i Lund kan få bidrag för att byta fönster eller bygga bullerskärm utomhus. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Du som bor på vissa särskilt hårt trafikerade kommunala gator i Lund, kan få bidrag för att byta fönster eller bygga bullerskärm utomhus. Bidraget kan du bara söka för fastigheter längs med gator i befintlig miljö. Du kan alltså inte söka bidrag vid ny- eller ombyggnad. Vi betalar ut bidraget i efterhand.

Var bullrar det och hur mycket?

Lunds kommun ansvarar, genom tekniska förvaltningen, för de kommunala vägarna. Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnväg. Majoriteten av vägarna inom tätorterna tillhör kommunen, men undantag för större vägar som exempelvis Norra Ringen och E22. 2011 gjordes en översiktlig kartläggning av bullernivåer på vägarna inom Lunds kommun. Du kan hämta kartorna via länk nedan. Kartorna visar den genomsnittliga ljudnivån per dygn. Områden med hög ljudnivå är färgade orange/rött/lila.

Riksdagens riktvärden för vägtrafik:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Bullerbidragets storlek

  • Inomhus: bidraget gäller enbart fönster, och fönster som sitter i dörrar, i sovrum och vardagsrum. Bidraget är 1500 kr/kvm karmyttermått vid fönsterbyte och 600 kr/ventil.
  • Utomhus: för bullerskärm, max 2 m hög, är bidraget max 2000 kr/kvm.

Hur ansöker jag om bullerbidrag?

Du hittar mer information om hur du ansöker om bullerbidrag här nedan via länken "Så här går det till när du ansöker om bullerbidrag".

Steg

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafikbuller

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se