Trafikantveckan 2018

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Årets tema handlar om fotgängare och hur staden kan bli mer promenadvänlig. Trafikantveckan inleds den 14 september.


JUST NU

Trafikantveckan avslutas

2018-09-23
Söndag 23 september avvecklas Trafikantveckan 2018 och vi återgår till normal trafikreglering från morgonen måndag 24 september. Vi ber om överseende med eventuellt störande ljud under söndagen och tackar för en vecka med många bra samtal om trafik och stadsliv.Vid sidan av en lång lista på kommunens åtgärder för stadskärnan finns många synpunkter på vad man vill se mer respektive mindre av i stadskärnan.

Mer eller mindre av på stan

2018-09-21
Under Trafikantveckan 2018 har Lunds kommun och samarbetsorganisationer funnits på plats i en bod på Bantorget. Många har velat prata med gatuchefen och tjänstemän som arbetar med trafik och utveckling av stadskärnan. Möjlighet att skriva ner sina synpunkter om vad man vill se mer respektive mindre av har funnits. Du som vill ta del av en del av synpunkerna kan göra det genom en länk nedan "Lundaborna tycker till 2018".


Trafikantveckan i Lund 

Temat för årets trafikantvecka är Staden lever med dina steg. Två gator stängs av för privat motorfordonstrafik i Lunds stadskärna för att ge plats för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikanter - och handel. Kampanjen syftar till att pröva ett mer hållbart transportmönster i stadskärnan. Genom att stänga av gator för bilar uppmärksammas även frågan om hur vi ska utveckla staden till att bli mer attraktiv och hållbar.

De gator i Lund som omfattas av Trafikantveckan 2018 är Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan.

Avstängda gator

Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan stängs för allmän motorfordonstrafik 14 -24 september. Skyltar för den tillfälliga regleringen finns på plats redan kvällen innan, men börjar gälla från den 14 september. 

Busstrafiken går som vanligt, men med reducerad hastighet. Gatorna är även öppna för varutransporter, taxi och personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillfälligt Parkeringstillstånd

Du som har en parkeringsplats inom det avstängda området, på privat fastighetsmark, kan ansöka om tillstånd för att köra på Klostergatan. Detta gäller enbart om det inte går att nå din parkeringsplats via andra gator. Under relaterad information finns en karta som visar tillåten körväg med tillståndet. Ansökan görs via e-tjänst, se länk nedan. Inga andra tillstånd kommer att beviljas.

Vad händer på gatan?

Under veckan erbjuds butiker, caféer och restauranger att flytta ut delar av sin verksamhet på parkeringsytorna längs med gatorna, till exempel hittar du food trucks på Stora Gråbrödergatans parkeringsplats. Du kan träffa personal från Lunds kommun, gatu- och trafikavdelningen, vid Bantorget om du vill veta mer om hur vi arbetar med att utveckla stadskärnans gator och torg. Du hittar hela programmet via länk nedan.


Fredagen före Trafikantveckan startar möblerades Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan upp inför den kommande veckan.

 

Trafikantveckan 2016, bild från Klostergatan

Under Trafikantveckan 2016-2017 stängdes Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan av för att visa att den plats som vanligtvis används till bilar kan användas till så mycket annat.

Vanliga frågor och svar

Vad är Trafikantveckan?
Trafikantveckan är del av en europeisk kampanj för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Ca 1500 städer i Europa deltar i kampanjen samtidigt. Temat för årets kampanj är ”mobilitet på många sätt”. Mer info om europeiska trafikantveckan finns på http://www.mobilityweek.eu/

Vad är syftet med Trafikantveckan?
Kampanjen syftar till att förändra vardagliga transportmönster. Genom att stänga av gator och parkeringar för bilar till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter så skapas uppmärksamhet för attraktiva och hållbara städer. Med sitt deltagande i europeiska trafikantveckan vill Lunds kommun visa på att det är möjligt att stänga av gator för biltrafik, och samtidigt utforska hur dessa ytor kan användas till andra aktiviteter.

Vad kommer att hända under Trafikantveckan i Lund?
Under Trafikantveckan tillåts organisationer, föreningar och företag att ställa ut på angivna platser i gaturummet som annars är reserverat för biltrafik. Lunds kommun kommer även att ställa ut picknickbord, parkbänkar, blomkrukor och gräs för att göra gaturummet till en trevlig plats att stanna till vid.

Jag måste köra på de avstängda gatorna för att nå min privata parkeringsplats, hur får jag tillstånd?
För att få tillstånd att nå en privat p-plats ansöker du om tillstånd att köra på avstängda gator under Trafikantveckan via vår e-tjänst. Du når e-tjänsten via länk nedan.

Hur länge, och var, pågår Trafikantveckan?
Trafikantveckan pågår 14-24 september då Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan stängs av för privat motorfordonstrafik. 

Jag vill delta som utställare, vem ska jag kontakta?
Under tiden för kampanjen finns möjlighet att kostnadsfritt flytta ut en verksamhet på Klostergatan eller Stora Gråbrödersgatan. Lunds kommun välkomnar föreningar, företag och organisationer att delta i kampanjen. Kontakta tekniska.forvaltningen@lund.se

Jag brukar åka buss på Klostergatan, kommer bussarna gå som vanligt?
Bussar kommer att köra som vanligt på Klostergatan under Trafikantveckan, men eftersom gatan blir gångfartsområde kommer bussarna att köra något långsammare än vanligt.

Jag är näringsidkare på de avstängda gatorna och undrar om mina varor kommer att kunna levereras? 
Varuleveranser tillåts att köra som vanligt under Trafikantveckan.

Kommer jag att kunna parkera min bil på Altonaparkeringen, Stora Gråbrödersgatan?
Med anledning av att Stora Gråbrödersgatan och Klostergatan är avstängd för privat biltrafik under Trafikantveckan kommer endast personer med tillstånd att få parkera på Altonaparkeringen. Personer med månadsabonnemang på Altonaparkeringen kan ansöka om tillstånd via e-tjänst nedan. Antalet platser är begränsat under Trafikantveckan eftersom ytan används för matförsäljning via food trucks.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafikantveckan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se