Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Den Europeiska Trafikantveckan pågår i år måndag 18 september till och med fredag 22 september och Lund är en av de deltagande kommunerna.

Illustration Trafikantveckan 2017

Trafikantveckan i Lund 2017

Med start måndag 18 september stängs två gator av i Lunds stadskärna för att ge plats för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikanter - och handel. Kampanjen syftar till att pröva ett mer hållbart transportmönster i stadskärnan. Genom att stänga av gator för bilar uppmärksammas även frågan om hur vi ska utveckla staden till att bli mer attraktiv och hållbar.

Vi börjar med att stänga av gatorna

Fredag den 15:e september stängs Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan av för motorfordonstrafik. Skyltar för den tillfälliga regleringen finns på plats innan men börjar gälla från runt klockan 10 denna dag. Avstängningen kommer att pågå fram till och med måndag 25 september.

Möjlighet att ställa ut

Tekniska förvaltningen bjuder in näringsidkare och föreningar i Lund att delta i kampanjen. Under tiden för avstängningen finns möjlighet att kostnadsfritt flytta ut en verksamhet på Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan. För mer information och för att anmäla intresse att delta, kontakta Anders Bengtsson på Näringslivsavdelningen på anders.bengtsson3@lund.se

Tillfälligt P-tillstånd

Med anledning av att Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan är avstängda för motorfordonstrafik under Trafikantveckan erbjuds fastighetsägare till parkering på fastighetsmark att ansöka om tillstånd för att köra in på de tillfälligt avstängda gatorna. Ansökan om tillståndet görs via e-tjänsten nedan. Inga andra tillstånd kommer att beviljas.

Trafikantveckan 2016, bild från Klostergatan

Under Trafikantveckan 2017 stängs Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan av för att visa att den plats som vanligtvis används till bilar kan användas till så mycket annat. Bilden är från Trafikantveckan 2016.

Vanliga frågor och svar

Vad är Trafikantveckan?
Trafikantveckan är del av en europeisk kampanj för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Ca 1500 städer i Europa deltar i kampanjen samtidigt. Temat för årets kampanj är ”sharing gets you further”. Mer info om europeiska trafikantveckan finns på http://www.mobilityweek.eu/

Vad är syftet med Trafikantveckan?
Kampanjen syftar till att förändra vardagliga transportmönster. Genom att stänga av gator och parkeringar för bilar till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter så skapas uppmärksamhet för attraktiva och hållbara städer. Med sitt deltagande i europeiska trafikantveckan vill Lunds kommun visa på att det är möjligt att stänga av gator för biltrafik, och samtidigt utforska hur dessa ytor kan användas till andra aktiviteter.

Vad kommer att hända under Trafikantveckan i Lund?
Under Trafikantveckan tillåts organisationer, föreningar och företag att ställa ut på angivna platser i gaturummet som annars är reserverat för biltrafik. Lunds kommun kommer även att ställa ut picknickbord, parkbänkar, blomkrukor och gräs för att göra gaturummet till en trevlig plats att stanna till vid.

Jag måste köra på de avstängda gatorna för att nå min privata p-plats, hur får jag tillstånd?
För att få tillstånd att nå privat p-plats ansöker du om tillstånd att köra på avstängda gator under Trafikantveckan via e-tjänsten ”tillfälligt tillstånd att nå privat p-plats” på www.lund.se/trafikantveckan

Hur länge, och var, pågår Trafikantveckan?
Trafikantveckan startar fredag den 15:e september och pågår fram till och med måndag den 25:e september. Under veckan kommer Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan att stängas av för privat motorfordonstrafik.

Jag vill delta som utställare, vem ska jag kontakta?
Under tiden för kampanjen finns möjlighet att kostnadsfritt flytta ut en verksamhet på Klostergatan eller Stora Gråbrödersgatan. Lunds kommun välkomnar föreningar, företag och organisationer att delta i kampanjen. För mer info och/eller att anmäla intresse att delta, kontakta Anders Bengtsson på Näringslivsavdelningen på anders.bengtsson3@lund.se

Jag brukar åka buss på Klostergatan, kommer bussarna gå som vanligt?
Bussar kommer att köra som vanligt på Klostergatan under Trafikantveckan.

Jag är näringsidkare på de avstängda gatorna och undrar om mina varor kommer att kunna levereras?Varuleveranser tillåts att köra som vanligt under Trafikantveckan.

Kommer jag att kunna parkera min bil på Altonaparkeringen?
Med anledning av att Stora Gråbrödersgatan och Klostergatan är avstängd för privat biltrafik under Trafikantveckan så kommer endast personer med tillstånd att få köra på Stora Gråbrödersgatan som leder fram till Altonaparkeringen. Har du en privat p-plats längs med Klostergatan eller Stora Gråbrödersgatan så kan du ansöka om tillstånd att få köra på de avstängda gatorna. Tillståndet ansöker du om via e-tjänsten ”tillfälligt tillstånd att nå privat p-plats” på den här sidan.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafikantveckan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se