Ny utformning på Grönegatans norra del

Lunds kommun arbetar aktivt med att öka stadskärnans attraktivitet. I detta arbete ingår att Grönegatan mellan Stora Fiskaregatan och Lilla Fiskaregatan ska få en ny utformning. Gatan kommer att höjas till samma nivå som trottoarerna för att dels skapa en känsla av flanérstråk och öka förutsättningarna för ett aktivt stadsliv.


Utformningen

Gatan höjs upp med en sammanhängande gångyta av plattor längs fasaderna. Mitten kommer även fortsättningsvis att utgöras av smågatsten.

Tidplan

Måndag 13 mars startar vi arbete i vägarbetsplatsens södra del och arbetar oss uppåt mot Lilla Fiskaregatan. Fredagen 31 mars ska vi vara klara fram till där vägen smalnar av i ett kort gångstråk. Den sista biten upp emot Lilla Fiskaregatan färdigställs snarast möjligt.

Trafik under byggtiden

Vi arbetar en sida av gatan i taget. Gångtrafikanter kommer att kunna röra sig som vanligt men vägen är avstängd för cyklar och motorfordon. Cyklister leds om med hänvisningsskyltar via Kattesund.

Cyklister, varutransporter och renhållningsfordon kan börja trafikera igen efter 31/3, då arbetet ska vara klart fram till och med där Grönegatan smalnar av mot Lilla Fiskaregatan.

 

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se