Arbeten på nationella vägnätet kring Lund

Kring Lund bygger och underhåller Trafikverket vägar på det nationella vägnätet, vilket påverkar den totala trafiksituationen i Lund. Information omTrafikverkets arbeten runt Lund finner du på länkarna nedan.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se