Grävtillstånd och trafikanordningsplan

För att få gräva och lägga en kabel eller ledning på en allmän platsmark, måste du ha ett grävtillstånd från tekniska förvaltningen. Om arbetet påverkar trafik eller gångbanor, måste du även lämna in en trafikanordningsplan.

Nedan på denna sida hittar du en länk till e-tjänsten för grävningsansökan och trafikanordningsplan. Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga planen. Du får inte påbörja arbetet under tiden, utan måste vänta tills din trafikanordningsplan är godkänd.

Enligt Skatteverkets regler anses grävningstillstånd inte utgöra myndighetsutövning och avgiften är därför belagd med moms.

Nå alla ledningsägare med Ledningskollen

Ledningskollen är en nationell webbtjänst där du som planerar att gräva kan få besked om vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd på den plats där du vill gräva. En kontakt på Ledningskollen når alla ledningsägare som är med och du slipper ringa runt. Systemet hanterar din förfrågan om ledningsanvisning till alla som är berörda.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gravtillstand

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se