Gatubelysning

Lunds kommun ansvarar för drygt 20 000 ljuskällor på gator, gång- och cykelbanor. Dessutom har Trafikverket belysning på sina vägar. Den offentliga belysningen är viktig både för trafiksäkerheten och för att människor ska kunna känna sig trygga. Felanmälda gatulampor åtgärdas enligt gällande prioriteringar. Står lampan på kommunal fastighetsmark, till exempel vid förskola, skola eller fritidsgård ska du kontakta rektor eller annan ansvarig eftersom denna belysning hanteras separat från den som står på allmänna gator, torg och cykelbanor.

Felanmäl slocknad eller trasig belysning

Anmäl slocknad eller trasig belysning under kontorstid till Medborgarcenter på telefon 046-359 50 00 eller dygnet runt via vår e-tjänst/mobilapp för felanmälan. Länk till e-tjänsten hittar du nedan under "Relaterad information".

Ange så mycket som möjligt av uppgifterna nedan i din felanmälan:

  • Exakt adress, gata och nummer
  • Gärna en fast punkt som gör det enkelt att lokalisera rätt lampa
  • Koordinater är toppen!

Vår entreprenör felsöker och åtgärdar belysningen under ordinarie arbetstid, och måste därför veta exakt vilken lampa som är trasig för att kunna hitta felet. Tänk på att trasiga lampor ibland lyser någon timme direkt efter att de har tänts och blinkar/slocknar först senare.

Vad händer med min felanmälan?

Vi lämnar ärendet vidare till en entreprenör som åtgärdar felet inom 12 veckor. Hanteringen kan ta längre tid vid storhelger. Observera att de enbart åtgärdar fel på gatubelysningen på vardagar och under ordinarie arbetstid.

Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet. Belysningen kan komma och gå under tiden och även drabba enbart vissa belysningsstolpar i området. Kabelfel sker oftare under vintern på grund av rörelser i marken, men kan också uppstå efter t.ex. grävningar.

Vi inspekterar belysningen regelbundet

Vi inspekterar belysningen två gånger varje år i hela kommunen, förutom i Lunds centrum där vi gör fyra inspektioner. När vi inspekterar byter vi ut lampor som inte fungerar och som inte har felanmälts. Vi gör inspektionerna under dagtid och tänder och kontrollerar då alla lampor i ett visst område.

Fastighetsägare ansvarar för att röja undan skymmande växtlighet

Som fastighetsägare ska du klippa träd och annan växtlighet som skymmer gatubelysningen. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja för att släppa fram ljuset på vägen eller gång- och cykelbanan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/belysning

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se