Drift och underhåll

Visst ska det lysa när det är mörkt? Och visst ska barnen kunna leka på en lekplats utan att skada sig? Och visst ska man kunna ta sig till jobbet och skolan när det är vinter?

När årsskotten kommer gäller det för alla fastighetsägare att hålla reda på den växtlighet man ansvarar för. Läs mer om vad du behöver tänka på under bildlänken Vår nedan.

Underhåll - ett delat ansvar 

Bakom en fungerande kommun ligger ett ständigt arbete med driva och underhålla de allmänna ytorna. Varje dag och året runt. En stor del av de resurser som läggs på gatu- och parkmark går till underhåll. I en expanderande kommun som Lund växer behovet av drift och underhåll - och även behovet av att utveckla både organisation och metoder.

Kommunen förvaltar inte alla ytor. Privata fastighetsägare, stora som små, ansvarar för framkomlighet, säkerhet och funktion på sina ytor. Det är inte alltid lätt att se skillnad på kommunal mark och privat mark men när alla hjälps åt minskar betydelsen.

På den här sidan kan du följa kommunens arbete med drift och underhåll, hur vi arbetar med det som utförs säsongsvis och det som sker löpande året runt.

Aktuellt just nu

Vintern var i år kallare och mer långvarig än en normalvinter i Skåne. Detta får effekter för vad vi gör under våren.

  • Sandupptagningen är vanligtvis klar 1 maj. I år är detta arbete klart cirka två veckor senare, på grund av den långa vintern.
  • Under april månad har snabelbilen fått jobba hårt över hela kommunen med att fylla i hål och sprickor, som uppkommer vid många växlingar i temperatur.
  • Asfalteringsprogrammet startar i början av juni. Vilka vägar som berörs i år under länken Asfalteringsprogram 2018 nedan.

Läs mer om hur vi arbetar med drift och underhåll under våren, genom att klicka på bildlänken VÅR nedan!

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/drift

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se