Drift och underhåll

Visst ska det lysa när det är mörkt? Och visst ska barnen kunna leka på en lekplats utan att skada sig? Och visst ska man kunna ta sig till jobbet och skolan när det är vinter? Kommunen förvaltar inte alla ytor. Privata fastighetsägare, stora som små, ansvarar för framkomlighet, säkerhet och funktion på sin fastighet och den allmänna marken i direkt anslutning. Det är inte alltid lätt att se skillnad på kommunal mark och privat mark - men när alla hjälps åt minskar betydelsen.

beskärning av grenar under våren
Nu har ljuset och värmen börjat ta över efter mörker och kyla. Det märks även på våra växter. Precis som under vinternansvararfastighetsägareför att hålla fritt på gångbanan utanför tomtgränsen, för fri sikt och trafiksäkerhet och för att trottoaren ska vara framkomlig. Under mars deltog cirka 250 villaägare vid tre tillfällen, då kommunens beskärningsexpert delade med sig av sina bästa tips. Tack till alla som kom!

Underhåll - ett delat ansvar

Bakom en fungerande kommun ligger ett ständigt arbete med driva och underhålla de allmänna ytorna. Varje dag och året runt. En stor del av de resurser som läggs på gatu- och parkmark går till underhåll. I en expanderande kommun som Lund växer behovet av drift och underhåll med ny bebyggelse - och även behovet av att utveckla både organisation och metoder.

Privata fastighetsägare, stora som små, ansvarar också för framkomlighet, säkerhet och funktion. Det gäller inte bara de egna ytorna, utan också gångbana eller stråk i anslutnig till fastigheten.

På den här sidan kan du följa kommunens arbete med drift och underhåll, hur vi arbetar med det som utförs säsongsvis och det som sker löpande året runt.

linje

Aktuellt just nu

Läs mer om vad kommunen gör just nu under länken VÅR nedan!

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/drift

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se