Drift och underhåll

Visst ska det lysa när det är mörkt? Och visst ska barnen kunna leka på en lekplats utan att skada sig? Och visst ska man kunna ta sig till jobbet och skolan när det är vinter?

När årsskotten kommer gäller det för alla fastighetsägare att hålla reda på den växtlighet man ansvarar för. Läs mer om vad du behöver tänka på under bildlänken Vår nedan.

Underhåll - ett delat ansvar

Bakom en fungerande kommun ligger ett ständigt arbete med driva och underhålla de allmänna ytorna. Varje dag och året runt. En stor del av de resurser som läggs på gatu- och parkmark går till underhåll. I en expanderande kommun som Lund växer behovet av drift och underhåll - ochäven behovet av att utveckla både organisation och metoder.

Kommunen förvaltar inte alla ytor. Privata fastighetsägare, stora som små,ansvarar för framkomlighet, säkerhet och funktion på sina ytor. Det är inte alltid lätt att se skillnad på kommunal mark och privat mark men när alla hjälps åt minskar betydelsen.

På den här sidan kan du följa kommunens arbete med drift och underhåll, hur vi arbetar med det som utförs säsongsvis och det som sker löpande året runt.

Aktuellt just nu

Från 1 november startar vår beredskap inför vintern. Det kan bli en hård vinter - eller en mild vinter. När vi planerar inför vintern vet vi inte vad det blir och utgår därför ifrån en skånsk genomsnittsvinter. Det kan betyda att vi överdimensionerat insaterna eller underdimensionerat dem. Därför arbetar vi med prioriterade vägar och ser till att de högst prioriterade vägarena är och gång- och cykelbanorna alltid är framkomliga, oavsett vilken sorts vinter det blir.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/drift

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se