Vägarbeten på det nationella vägnätet

Arbeten på det nationella vägnätet berör näraliggande kommuner i olika grad. Avstängningen av E6, vid Trafikplats Alnarp, i oktober beräknas att ha stark påverkan på arbetspendling och varutransporter till, från och via Lund. Avstängningen sker i höjd Trafikplats Alnarp.


E6 stängs av två veckor i oktober

Trafikverkets avstängning av E6:an mellan torsdag 11 och fredag 26 oktober beräknas ha stark trafikpåverkan i Lunds kommun. Med anledning av den redan ansträngda trafiksituationen i Lund vill Lunds kommun uppmärksamma er på tiderna och ge några förslag som kan vara till hjälp för att kunna planera resorna till och från arbetet.

I norrgående riktning kommer trafiken att ledas om via E22 och Norra Ringen.

I södergående riktning kommer trafiken att ledas om via väg 103 och väg 108.  

På dessa vägar finns det stor risk för kö. Framförallt drabbas arbetspendlingen i rusningstid. God planering av arbetsresan kan underlätta, se förslag i infobladet i den relaterade informationen nedan.Road
E6 is closed for two weeks in october

The Swedish Transport Administration's closing of Road E6 from Thursday 11 until Friday 26 october will have a heavy impact on the traffic in Lund municipality. Due to the already tense traffic situation in Lund, Lund Municipality wants you to pay attention to the closing and make some suggestions that will help you plan your journeys to and from work 

In the northward direction, the traffic willbe redirected via Road E22 and Norra Ringen. 

In the southward direction, the trafficwill be redirected via the roads 103 and108. 

In those roads the risk for traffic jams is large. Above all, commuter traffic during rush hours is affected. Careful planning of your work travels could make it easier, see the suggestions in the box to the right.

 

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se