Vägarbete i Dalby

Korsningen Allégatan/Veberödsvägen kommer att byggas om. Det trafiksignalsystem som idag reglerar korsningen ska tas bort och i stället ska nivån korsningen höjas och en del av de anslutande vägbredderna smalnas av. Syftet är att anpassa korsningen till dagens trafikflöde och att skapa en trafikmiljö som bättre passar fotgängare och cyklister.

Korsning Allégatan-Veberödsvägen i Dalby

ÅTGÄRDER

  • Nuvarande trafiksignalanläggning tas bort
  • Korsningen höjs till nuvarande trottoarers nivå
  • De anslutande vägarna Allégatan och Veberödsvägenpå korsnigens västra sida smalnas av

TIDPLAN

  • Byggstartmåndag 6maj
  • Beräknas klart fredag 7 juni

TRAFIK

Trafiken kommer att omledas genom skyltning

KONTAKT

Projektledare Khalid Kamil:telefon 046- 359 92 22, khalid.kamil@lund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se