Spårvägsarbeten 2017-2020

Spårvägen mellan Lund C och ESS byggs under två år med start 2017.

spårvagn illustration

Linjen, där spårvägen senare ska gå, ligger i det mest arbetsplatstäta området i Lund och påverka trafiken i området med avstängningar och omledningar.

Här hittar du den senaste bygginformationen om spårvägsbygget.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se