Sockerbruksområdet färdigställs

Under tiden husbyggnationerna i Sockerbruksområdet har pågått, har området haft så kallade byggator. När husbyggnationerna blir klara att ta i bruk, kan kommunen starta arbetet med att färdigställa gator och torgyta till ordinarie standard.

JUST NU

2018-06-25
Vägarbetet startar med att etablera sig på platsen samt genomgång av ritningar och arbetsordning.

2018-06-15
Information om att arbetet startar vecka 23 har gått ut. På grund av en försenad leverans av kantstenar skjuts emellertid arbetet med att färdigställa Sockerbruksområdet upp till vecka 25. Anledningen till detta är att kantstenarna, som markerar gräns mellan gång och vägbana, är vad man normalt gör först.

linje

PROJEKTETS OMFATTNING

Projektet omfattar Fabriksgatan, Sockerkokargatan och Sockerbrukstorget samt gångbana på Vävaregatans norra sida.

ÅTGÄRDER

Vi arbetar oss från söder och norrut och börjar med att sätta gångbanornas kantstenar.

  • Plattor läggs i trottoarerna
  • Vägbanorna får ny beläggning
  • Torgytan anläggs och möbleras
  • Träd planteras

TRAFIK UNDER BYGGTID

Byggtrafiken som nu leds via Fabriksgatan kommer att ledas om till Byggmästaregatan vidare till Vävaregatan och in i området. Denna åtgärd kommer att skapa en lugnare trafikmiljö på Fabriksgatan.

TIDPLAN

  • Byggstart juni, vecka 25, 2018
  • Beräknas klart under november 2018

SOMMARTID

Det planeras ingen byggsemester.

TORGET

Sockerbrukstorget kommer vara det som tar mest tid i anspråk att bygga. Torget kommer att bestå av gult marktegel och ha planteringar i sitthöjd och i markhöjd. De planteringar med sitthöjd kommet att ha en sittmur av granit.

KONTAKT

Projektledare Lunds kommun: Jessica Trobäck, 046-359 50 00, jessica.troback@lund.se
Frågor sommartid via e-post till:  alexandra.johanssonlundqvist@lund.se

INFORMATION

Vi uppdaterar informationen på vår webbplats löpande. Frågor om information ställs till kommunikatör på tekniska förvaltningen: charlotta.lenninger@lund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se