Sockerbruksområdet färdigställs

Under tiden husbyggnationerna i Sockerbruksområdet har pågått, har området haft så kallade byggator. När husbyggnationerna under blir klara att ta i bruk, kan kommunen starta arbetet med att färdigställa gator och torgyta till ordinarie standard.

PROJEKTETS OMFATTNING

Projektet omfattar Fabriksgatan, Sockerkokargatan och Sockerbrukstorget.

ÅTGÄRDER

  • Plattor läggs i trottoarerna
  • Vägbanorna får ny beläggning
  • Torgytan anläggs och möbleras

TRAFIK UNDER BYGGTID

Byggtrafiken som nu leds via Fabriksgatan kommer att ledas om till Byggmästaregatan vidare till Vävaregatan och in i området. Denna åtgärd kommer att skapa en lugnare trafikmiljö på Fabriksgatan.

TIDPLAN

  • Byggstart maj 2018
  • Beräknas klart under hösten 2018

KONTAKT

Projektledare Lunds kommun: Jessica Trobäck, 046-359 50 00, jessica.troback@lund.se

INFORMATION

Vi uppdaterar informationen på vår webbplats löpande. Frågor om information ställs till kommunikatör på tekniska förvaltningen: charlotta.lenninger@lund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se