Raffinadgatan

Raffinadgatan på Sockerbruksområdet ska under tidig höst färdigställas med gångbanor och en trappa upp till Kung Oskars väg.

Raffinadgatan Marken närmast husen tillhör fastigheternas tomtmark men gatumarken byggs och förvaltas av kommunen. Raffinadgatan ska förbindas med Kung Oskars väg med en trappa invid bron.


I projektet ingår:

  • gångbana på västra sidan vägen
  • gångbana på östra sidan vägen
  • trappa mellan Raffinadgatan och Kung Oskars väg

    Det är trångt om utrymmet och färdigställandet av Raffinadgatan måste anpassas till övriga byggprojekt på samma gata. Vissa arbetsmoment måste dock ske enligt en skarpare tidplan. Detta gäller till exempel den trappan mellan som ska knyta ihop Raffinadgatan med Kung Oskars väg. Vecka 34 planeras schakt för det fundament som trappan ska stå på.

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se