Omledning vid nya Tingsrätten

Mellan Lokföraregatan och Lund C pågår uppförandet av den nya tingsrätten. För att avgränsa byggarbetsplatsen har ett plank satts upp som hindrar trafik på Bruksgatan och gång- och cykelbanan mellan Västra stationstorget och Vävaregatan.

Arbetet beräknas att vara klart till årsskiftet 2017-2018. Under tiden hänvisas fotgängare och cyklister till grusstigen som löper mellan och parallellt med den avstängda gång- och cykelbanan och Lokföraregatan.

Mer information med karta över avstängningarna hittar du i den relaterade informationen nedan.

Länk till Specialfastigheter: http://www.specialfastigheter.se/lunds-nya-tingsratt/

Länk till dokument med karta och info, uppladdad

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se