Kommunen genomför åtgärder för att förbättra körvägen för stadsbusslinje 1 på Klostergården. Från och med tidtabellsskiftet i december 2019 blir linjens sträckning dubbelriktad med hållplatslägen på ömse sidor för på- och avstigande.

Omledningskarta för kollektivtrafikåtgärder på Klostergården

Från och med lördag 19 oktober går bussen en annan väg. Se blå linje. Måndagen därpå, 21 oktober till 13 december kommer trafiken att ledas om enligt karta.

Aktuellt

  • Från lördag 19 oktober går bussen en annan väg. Se blå linje.
  • Måndagen 21 oktober till fredag 13 december kommer trafiken att ledas om enligt kartan ovan.

Åtgärder

  • I åtgärderna ingår tillgänglighetsanpassningar som till exempel 17 cm busskantstöd och taktil information på samtliga busshållplatser. Detta sker i enlighet med Skånetrafikens standard.
  • För att möjliggöra dubbelriktad trafik och vända busslinje 1 byggs en cirkulationsplats i korsningen Nordanväg/ Stattenavägen. Huvuddelen av cirkulationsplatsen görs överkörningsbar för att möjliggöra passage för längre fordon.

Entreprenör:
Serviceförvaltningen Markentreprenad

Byggstart:
Aug 2019

Beräknas klart:
december 2019

 

 

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se