Trafik- & gatubyggprojekt i Lund

Här hittar du Lunds kommuns ny- och ombyggnationer av gator, torg, gång- och cykelbanor.

Tänk på att det inte alltid är kommunen som gräver i gatan. Informationen du söker kan finnas hos till exempel VA SYD, Kraftringen eller Trafikverket.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gatuarbete

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se