Aktuella asfalteringsarbeten

asfalteringsarbete fotografi
Värme och mindre trafik gör sommaren och hösten lämpliga för vägarbeten och asfaltering.

Det är svårt att utföra vägarbeten utan att alls störa trafiken. Vi försöker arbeta så snabbt och smidigt som vi kan. På några sträckor med särskilt mycket trafik görs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för de som arbetar.

I listan nedan ser du var och när vi utför asfalteringsarbeten i år. Observera att förändringar i tidplanen kan ske – framför allt kan vädret påverka när det går att asfaltera. Det är inte alltid vi asfalterar en hel väg, ibland är det bara del av gatan. Maskiner kan tillfälligt behöva ställas upp på annan gata än den som asfalteras och uppbrutna asfaltmassor behöver en kortvarig lagringsplats, och det är inte alltid möjligt att ange i förväg vilka platser som är aktuella. Arbetetmed att göra kanter och infarter snygga görs inte alltid samtidigt som asfalteringen, men vi kommer tillbaka och tar hand om detaljerna!

För att du ska få en uppfattning om var på gatan arbetet kommer att ske, finns en länk till karta under varje gatunamn.

Asfalteringsprogram med vägkartor

Väg Vägtyp Aktuell sträckning Tidplan
Bananparken
G/C Uardavägen – Neversvägen Inte klar
Bygglovsgränden
Gata Utsättaregränden – vändplats v. 36–37
Byggmästaregatan
Gata Korset med Fjelievägen v. 33–34
Gorm den gamles gränd
G/C Hela Klar
Malmövägen
G/C Frejavägen – Stattenavägen v. 22–23
Nöbbelövs torg
Gata Jaktstigen – Fågelhundsvägen v. 36–37
Ole Römers väg
G/C Scheelevägen – infart Ideon v. 26–27
Ragnar Lodbroks gränd
G Melins väg – vändplats (hela) v. 36–37
Ragnar Lodbroks gränd
G/C Melins väg – vändplats (hela) Klar
Ringvägen
Gata Hela v. 33–34
Svanevägen
Gata Trollebergsvägen – Sankt Månsgatan v. 38
Svanegatan
Gata Sankt Månsgatan – Gyllenkroks allé v. 36–37
Trollebergsvägen, etapp 2
Gata Värpinge – skrav innan Tage Elanders väg v. 33–34
Trollebergsvägen, etapp 5
Gata Rondell vid IP – Byggmästaregatan v. 33–34
Utsättaregränden
Gata Klosterängsvägen – vändplats v. 36–37
Väg Vägtyp Aktuell sträckning Tidplan
Genarpsvägen
Gata Veberödsvägen – Pumpvägen v. 33
Lyckevägen
Gata Plogvägen – vändplats (hela) v. 25–27
Plogvägen
Gata Norrevångsvägen – Lyckevägen (hela) v. 25–27
Skiftesvägen
Gata Plogvägen – vändplats (hela) v. 25–27
Väg Vägtyp Aktuell sträckning Tidplan
Bygdesstigen
G Sandvägen – Skarv v. 23–24
Gräntingevägen
G Sandvägen – August Wallins väg v. 23
Väg Vägtyp Aktuell sträckning Tidplan
Backgatan
Gata Flyingevägen – Allégatan v. 25–26
Blåmesvägen
Gata Fågelsångsvägen – vändplats Inte klart
Hardebergaspåret
G/C Viadukt under Sandbyvägen – förbi väg 945 v. 35–37
Sofielundsvägen
Gata Nr. 1–10 v. 26–27
Väg Vägtyp Aktuell sträckning Tidplan
Kyrkogatan
Gata Sjöbovägen–Kyrkostigen v. 23–24
Mejerigatan
Gata Sjöbovägen – Södra Järnvägsgatan (hela) v. 23–24

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se