Årets asfalteringsarbeten

Läs mer om årets asfalteringsarbeten i kommunen i tabellen nedan. För att komma till karta med de exakta sträckorna - klicka på handen nedan!

Aktuellt just nu

2019-04-04
Nu har vi listan på de vägar och gång- och cykelbanor som kommer att asfalteras i Lunds kommun under 2019. Se nedan för förteckningen! Tider för när asfateringen kommer att ske kommer i en senare uppdatering. De som berörs kommer att meddelas av vår entreprenör, så att häckar hinner klippas in och bilar flyttas.

asfalteringsarbete fotografi
Värme och mindre trafik gör sommaren och hösten lämpliga för vägarbeten och asfaltering.

Det är svårt att utföra vägarbeten utan att störa alls. Vi försöker arbeta så snabbt och smidigt det är möjligt. På några sträckor med särskilt mycket trafik görs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för de som arbetar.

Årets arbeten

Förra året asfalterade vi färre men större vägar än normalåret. I år har vi ett stor antal gator och gång- och cykelbanor. Detta beror på att vi har nya grävningsbestämmelser, som medför att kommunen själv färdigställer efter att ledningsägare har haft ett grävningsarbete. På det viset kan vi samordna leveranserna av asfalt och de geografiska områden vi asfalterar i, ett smartare och mer ekonomiskt sätt att jobba. En del av de listade arbetena är med andra ord färdigställande från ledningsarbeten. Observera att förändringar i tidplanen kan ske – framför allt kan vädret påverka när det går att asfaltera.

Karta över sträckorna

Det är inte alltid vi asfalterar en hel väg, ibland är det bara del av gatan. Maskiner kan tillfälligt behöva ställas upp på annan gata än den som asfalteras och uppbrutna asfaltmassor behöver en kortvarig lagringsplats, och det är inte alltid möjligt att ange i förväg vilka platser som är aktuella. Arbetet med att göra kanter och infarter snygga görs inte alltid samtidigt som asfalteringen, men vi kommer tillbaka och tar hand om detaljerna!

Klicka på handen för att se var på gatan arbetet kommer att ske!

Asfalteringsprogram

Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Baravägen
Margaretavägen - Getingevägen Huvudgata -
Dalbyvägen
E22 - Tornaväge gång- och cykelbana -
Ejdervägen
Vändplats - 230m österut gång- och cykelbana -
Fjelievägen
Bryggaregatan - Handsmakaregatan Huvudgata -
Fredentorpsvägen
Fredentorpsvägen Lokalgata -
Gamla Dalbyvägen
Prästavägen - Kalkgränden Lokalgata -
Getingevägen hpl A
Ridhuset läge A Busshållplats -
Getingevägen hpl B
Ridhuset läge B busshållplats -
Hjalmar Gullbergs väg
Bussfil vid påfart E22 Uppsamlingsgata -
Högevallsgatan
hela gatan Lokalgata -
Klostergårdsvägen
Stattenavägen - Sankt Lars väg Uppsamlingsgata -
Kulgränden A
- lokalgata -
Kulgränden B
- gång- och cykelbana -
Kung Oskars väg
Spolegatan - Karl XI gata Huvudgata -
Kävlingevägen A
Narvavägen - Baravägen Huvudgata -
Kävlingevägen B
Christian V väg - Norra Ringen gång- och cykelbana -
Körsbärsvägen A
Vändplats - Plommonvägen Lokalgata -
Körsbärsvägen B
Vändplats - Plommonvägen gång- och cykelbana -
Magistratsvägen A
Svenshögsvägen - Delfinvägen Huvudgata -
Magistratsvägen B
Svenshögsvägen - Delfinvägen Busshållplats -
Markörvägen A
hela gång- och cykelbana -
Markörvägen B
- Lokalgata -
Maskinvägen
Vändplats - Åkerlund & Rausings väg Uppsamlingsgata -
Ministervägen
Bussgatan Huvudgata -
Spelmansvägen A
Thulehemsvägen - Musikantvägen Huvudgata -
Spelmansvägen B
Solistvägen - Thulehamsvägen huvudgata -
Stora Råby byaväg
Stora Råby - 1200m österut mot Dalbyvägen huvudgata -
Svenshögsvägen A
Norra Gränsvägen - Fäladstorget Huvudgata -
Svenshögsvägen
Fäladstorget - Magistratsvägen Huvudgata -
Svenska vägen
Christian V väg - Danska vägen gång- och cykelbana -
Södra Esplanaden
Stora Södergatan-Bankgatan Huvudgata -
Sölvegatan
Biskopsgatan - skarv vid Fysicum Huvudgata -
Thulehemsvägen
Sandbyvägen - Hjalmar Gullbergs gata Huvudgata -
Trastvägen
Domherrevägen - Lärkvägen Uppsamlingsgata -
Tunavägen A
Biskopsgatan - Tornavägen Huvudgata -
Tunavägen B
Pålsjögatan - Tornavägen gång- och cykelbana -
Tunavägen C
Öster om Warholms väg Huvudgata -
Uardavägen
Vändplats - Östratornsvägen Huvudgata -
Möllevångsvägen A
Margaretavägen - Baravägen Uppsamlingsgata -
Möllevångsvägen
Margaretavägen - Baravägen gång- och cykelbana -
Nöbbelövs mossaväg
Traktorvägen - Vårbruksvägen Uppsamlingsgata -
Parternas gränd A
Norra Gränsvägen - vändplats (hela) lokalgata -
Parternas gränd B
Norra Grämsvägen - vändplats (hela) gång- och cykelbana -
Prästavägen
Granitvägen - Gamla Dalbyvägen Lokalgata -
Sankt Lars väg
Sunnanväg - Källby Ängaväg Uppsamlingsgata -
Skjutbanevägen
Markörvägen - Markörvägen Uppsamlingsgata -
Sotarevägen
hela Lokalgata -
Åkerlund & Rausings väg
Kakelvägen - Parkvägen gång- och cykelbana -
Östra Vallgatan A
Etapp 1 Tunavägen till Agardsgatan Huvudgata -
Östra Vallgatan B
Etapp 2 Agardsgatan till Dalbyvägen Huvudgata -
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Allegatan
Veberödsvägen - Sandbyvägen Huvudgata
Genarpsvägen
Pumpvägen - Väg 11 Huvudgata
Hällestadsvägen
Lundavägen - Allégatan Huvudgata
Idrottsvägen
Allegatan - Norra Fäladsvägen Uppsamlingsgata
Kristers väg A
Hela Lokalgata
Kristers väg B
Norra sidan Gång- och cykelbana
Lundavägen
Norrevångsvägen - Sandbyvägen Huvudgata
Lögarevägen
Sandbyvägen - vändplats Lokalgata
Norra Fäladsvägen
Sandbyvägen - Backvägen Uppsamlingsgata
Sandbyvägen A
Lundavägen - Allégatan Huvudgata
Sandbyvägen B
Norra Fäladsvägen - Lögarevägen Huvudgata
Sandbyvägen C
Allégatan - Norra Fäladsvägen Huvudgata
Solrosvägen
Idrottsvägen -Nyvångsvägen Lokalgata
Tingsgatan
Hela Huvudgata
Veberödsvägen
Allegatan - Pinnmöllevägen Huvudgata
Vångavägen
- Lokalgata
Väg
Vi har just nu inga planerade arbeten för Genarp.
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Backgatan
Allégatan - Ringvägen Lokalgata Ingen tidplan än
Hardebergaspåret
Väg 945 - c:a 850m österut Gång- och cykelbana -
Klockarevägen
Lindegårdsvägen - Fritidsgatan Uppsamlingsgata -
Klockarevägen B
Lindegårdsvägen - Fritidsgatan Gång- och cykelbana -
Klockarevägen C
Sidogatorna Lokagata -
Ringvägen B
Flyingevägen - Revingevägen Lokalgata -
Ringvägen B
Flyingevägen - Revingevägen Gång- och cykelbana -
Soldatgränd A
Revingevägen - Fågelsångsvägen Lokalgata -
Soldatgränd B
Revingevägen - Fågelsångsvägen gång- och cykelbana -
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Mossagårdsvägen
Norra Järnvägsgatan - Ängavägen Lokalgata -
Södra Järnvägsgatan
Vid Läkaregatan Lokalgata -

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se