Trafik och gator

Här hittar du tekniska förvaltningens större ny- och ombyggnationer av gator, torg, gång- och cykelbanor. Tänk på att det inte alltid är kommunen som gräver i gatan. Informationen du söker kan finnas hos till exempel VA SYD, Kraftringen eller Trafikverket.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafik

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se