Övergångsställen, cykelöverfarter och trafiksignaler

Både övergångsställen och trafiksignaler kan skapa en falsk trygghet och därför ska varje placering övervägas noga. Ibland är det andra åtgärder som behövs för att skapa en säker trafikmiljö. En cykelöverfart är ”en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke”. Cyklar har prioritet på en cykelöverfart.

cykelöverfart

Väjningsplikt vid övergångställe

Som fordonsförare har du har väjningsplikt mot gående som går ut på – eller just ska gå ut på – ett obevakat övergångsställe. Men även gående måste ta hänsyn till avstånd och hastighet hos fordon som närmar sig ett övergångsställe.

Ett obevakat övergångsstället har ingen trafiksignal. Trafiksignaler visar vem som ska göra vad men vägen blir inte automatiskt säkrare för gående och cyklister. Trafiksignaler kan dock göra lättare att komma över en väg med mycket trafik.

Fordonsförarnas väjningsplikt innebär inte att du kan gå rakt ut i gatan. Även gående är skyldiga att ta hänsyn till avstånd och hastighet hos fordon som närmar sig övergångsstället. Försök att få ögonkontakt med föraren som närmar sig innan du går ut i gatan.

Alla övergångsställen i Lunds kommun har inventerats. Tekniska nämnden har därefter antagit ett antal principer för hur ett bra övergångställe ska se ut, och vilka övergångsställen som ska vara kvar, byggas om eller tas bort. Den första av dessa principer innebär att övergångsställen som ligger på barns vägar till skola och fritids, samt till platser för allmänna aktiviteter, t.ex. idrottsanläggningar, ska vara kvar. Närområden till skolor för elever i årskurs F-6 bör särskilt beaktas.

Barn och unga i trafiken

Frågor och svar om trafikrelger

Cykelöverfart – bilar stannar, cyklar cyklar

I Lund byggdes första cykelöverfarten 2016. Vi jobbar aktivt för att underlätta för cykling och idag finns cirka 110 cykelöverfarter runt om i hela kommunen. Varje år ser vi över om det behövs fler cykelöverfarter i Lund.

En cykelöverfart gör det smidigare och tryggare för dig som cyklar att korsa en bilväg. Motorfordon har väjningsplikt mot cyklisten vid cykelöverfart.

Det är lätt att förväxla en cykelöverfart med en cykelpassage. Så ser du skillnaden:

En cykelöverfart skyltas alltid med ett vägmärke; korsningen är upphöjd och har linjemålning för motorfordon. Vid en cykelöverfart ska cyklisten lämnas företräde. 

En cykelpassage kan också vara upphöjd, men behöver inte vara det. Den kan vara obevakad eller bevakad med trafiksignaler. Här har både cyklist och bilist skyldigheter mot varandra. Cyklister har inte företräde. Som cyklist kan du korsa gatan när du bedömer att det är säkert att göra det utifrån trafiksituationen. Som bilist ska du lämna företräde till cyklist som befinner sig på cykelpassagen. 

Cykelvägar och kartor

Elsparkcykel / elscooter, detta gäller

Trafiksignaler - kan ge falsk trygghet

Det finns en föreställning om att trafikljus är säkert och bra, inte minst i miljöer där barn rör sig. Men trafikljus ska inte användas på barns skolvägar om syftet är att göra en korsning eller ett övergångsställe säkrare. Då behövs andra, fartsänkande, åtgärder såsom upphöjningar, busskuddar, avsmalningar, breda refuger och avvikande gatubeläggning.

Trafikljus är riskabla eftersom de skapar en falsk trygghet. Vi lär våra barn att trycka på knappen, vänta på grön gubbe och sedan gå. Men barn klarar inte att samtidigt försäkra sig om att bilisterna verkligen stannar. Speciellt trafikljus som ligger på raksträckor och som kräver att man trycker för att få grönt, är farliga.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/overgangsstalle