Asfalt och beläggning

Ett asfalteringsarbete är oftast mindre än ett vägarbete, men kan skapa störningar ändå. Lunds kommuns beläggningsprogram visar vilka gator och gång- och cykelbanor som asfalteras under det innevarande året. Programmet brukar vara klart i april och beläggningsarbetet pågå mellan april och november.

asfalteringsarbete fotografi
Värme och mindre trafik gör sommaren och hösten lämpliga för vägarbeten och asfaltering.Det är svårt att utföra vägarbeten utan att störa alls. Vi försöker arbeta så snabbt och smidigt det är möjligt. På några sträckor med särskilt mycket trafik utförs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för de som arbetar.

Tidplanen kan ändras

Många faktorer spelar in när man ska asfaltera, ihållande regn eller stark kyla kan göra att vi inte kan hålla schemat. Den tidplan du ser i tabellen längre ner på sidan kan därför komma att ändras. Under detta år måste vi också räkna med att coronaviruset kan påverka arbetet. Vi uppdaterar tabellen allteftersom.

Arbetet kan ske i omgångar

Det är inte alltid vi asfalterar en hel väg, ibland är det bara del av gatan. Maskiner kan tillfälligt behöva ställas upp på annan gata än den som asfalteras och uppbrutna asfaltmassor behöver en kortvarig lagringsplats, och det är inte alltid möjligt att ange i förväg vilka platser som är aktuella. Arbetet med att göra kanter och infarter snygga görs inte alltid samtidigt som asfalteringen, men vi kommer tillbaka och tar hand om detaljerna!

Karta över årets asfalteringsarbeten

På kartan visas planerade asfalteringsarbeten. Mängden gator respektive gång- och cykelbanor minskar i kartan alltefter gatorna får ny beläggning. Detta innebär att det är flest linjer på våren.

Karta över asfalteringsarbeten

Beläggningsprogram 2020

Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Agronomvägen
hela lokalgata v 17-19
Badarevägen
hela lokalgata v 17-19
Banvaktsgatan
hela lokalgata v 41-42
Baravägen A
Getingevägen - Lasarettssgatan uppsamlingsgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Baravägen B
Sofiavägen - Getingevägen huvudgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Bokbindaregatan
Fjelievägen-Byggmästaregatan lokalgata v 41-42
Bryggaregatan
Se karta för sträckan Gata samt gång- och cykelbana v 44-45
Cirkulationsplats under E22
Vid Trafikplats Råby Höst. Mer information kommer längre fram.
Dag Hammarskjölds väg
v 38-41
Dalbyvägen A
E22-bhpl gång- och cykelbana v 32-33
Dalbyvägen B
E22-Tornavägen gång- och cykelbana v 32-33
Dalbyvägen C
Brunnsgatan-Arkivgatan gång- och cykelbana v 28-29
Ekologvägen
hela lokalgata -
Emdalavägen
Se karta för sträckan Gata Vecka 46 - 47
Fjelievägen
Handskmakaregatan-Byggmästaregatan huvudgata OBS NATTARBETE v 37-38
Fältspatsvägen
Se karta för sträckan gata v 44-45
Getingevägen A
Baravägen - 50 m västerut huvudgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Getingevägen B
Baravägen-Tornavägen huvudgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Gunnesbovägen
Se karta för sträckan gata v 46-47
Gässlingavägen
Vildgåsvägen-Doppingvägen uppsamlingsgata v 40-41
Helgonavägen
Pålsjövägen-Gerdagatan gång- och cykelbana v 20
Hjalmar Gullbergs väg
bussfil vid påfart E22 uppsamlingsgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Hortonomvägen
hela lokalgata -
Hårlemans väg
Van Durens väg-passage vid park lokalgata v 42-43
Infanterigränden
hela lokalgata V 40-41
Jaktstigen
Se karta för sträckan Gata samt gång- och cykelbana v 46 - 48
Kung Oskars väg
bron gång- och cykelbana v 45-46
Landgillevägen
Råbylundsvägen - Agronomvägen Lokalgata -
Lilla Björnens gränd
Planetgatan - Stjärngatan lokalgata v 42-45
Lärarnnevägen
Se karta för sträckan gata v 44-45
Magistratsvägen
v 39-41
Musikantvägen
Spelmansvägen - Flygelvägen uppsamlingsgata v 14-16
Musketörsgränden
Danska vägen - Infanterigränd lokalgata v 40-41
Mångatan
lokalgata v 42-45
Nöbbelövs torg
hela uppsamlingsgata v 37-38
Planetgatan
lokalgata v 42-45
Ruben Rausings gata
gång- och cykelbana v 37-38
Råbylundsvägen
Sigillgatan - Pilgrimsvägen uppsamlingsgata v 37-38
Smålandsvägen
v 40-42
Snorres väg
Östra Linerovägen - vändplats gång- och cykelbana v 20
Stenmästarevägen
hela lokalgata v 35-37
Stjärngatan
lokalgata v 42-45
Stora Björnens gränd
lokalgata v 42-45
Sunnanväg A
Västanväg - Badarevägen uppsamlingsgata V 17-19
Sunnanväg B
Badarevägen - Sankt Lars väg uppsamlingsgata v 17-19
Svenshögsvägen
Norra Gränsvägen - Fäladstorget huvudgata, OBS NATTARBETE v 22-23
Svenska vägen
Svenska vägen - Lavendelvägen gång- och cykelbana V 37-38
Thulehemsvägen
bro över Hardebergaspåret huvudgata -
Tornavägen
Tunavägen - Sjögatan gång- och cykelbana v 21-22
Tre Högars väg
Linerovägen - vändplats lokalgata v 14-16
Warholms väg
v 38-41
Västanväg
Nordanväg - Sunnanväg uppsamlingsgata v 17-19
Västanvägen
Nordanvägen - Sunnanväg Uppsamlingsgata v 17-19
Västgötavägen
Se karta för sträckan gata v 46 - 47
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Mellanbacken
Veberödsvägen - Sven Lars väg lokalgata V 33-36
Vändvägen
hela lokalgata v 33-36
Godemansvägen
hela lokalgata v 33-36
Lagmansvägen
lokalgata V 33-36
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Filarestigen
hela lokalgata v 25-27
Gängesvägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Gängesvägen B
hela lokalgata v 25-27
Kaplanstigen
hela lokalgata v 23-26
Klockarestigen
hela lokalgata v 23-26
Lillegårdsvägen A
Gödeslövsvägen - ICA lokalgata v 23-27
Lillegårdsvägen B
Lillegårdsvägen 13 - Ekesvångsvägen lokalgata v 23-27
Mejramsvägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Mejramsvägen B
hela lokalgata v 33-37
Paprikavägen A
hela gång- och cykelbana v 25-27
Paprikavägen B
hela lokalgata v 25-27
Väktarestigen
hela lokalgata v 23-26
Värdshusvägen
hela lokalgata v 26-28
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Skogsvägen
busstation uppsamlingsgata v 27-28
Väg Aktuell sträcka Vägtyp Tidplan
Mossagårdsvägen
Norra Järnvägsgatan - Ängavägen uppsamlingsgata v 16-18
Sjöbovägen
Hyacintvägen - Sjöbovägen lokalgata v 16-18