Trekanten i Dalby

Trekanten har varit park sedan sekelskiftet 1900 och ligger precis i Dalby centrum. Parken är cirka 1500 kvadratmeter stor och ska nu förnyas och byggas om för att bli mer trivsam och grön. I och med ombyggnationen ska Trekanten åter upplevas som Dalbys ”hjärta”, en varm och tillgänglig plats dit människor gärna tar sig och samlas. I mitten av september 2020 sätter ombyggnaden i gång.

Riktlinjer för gestaltning av parken Trekanten i Dalby.Skissen visar en del av gestaltningsprogrammet för Trekanten.

Mer grönska och plats för människor

Syftet med ombyggnaden av Trekanten är att minska upplevelsen av trafik och gata, lyfta fram Dalbys historia och skapa platser för möten. De befintliga strukturerna i parken ska finnas kvar, men den gatudominerande hierarkin ska vändas. Istället för breda gator, ska det bli generösa trottoarer. Trafiken ska inte upplevas som mest betydelsefull, utan den ska ledas igenom en fin bymiljö med utrymme för uteserveringar. Trekanten ska bindas samman med övriga delar av centrala Dalby genom att gångstråken blir tydligare. Den historiska kopplingen stärks genom att vi använder gatsten. Belysningen ska bytas till en mer lågmäld men effektiv belysning, som framhäver växtligheten och de historiska byggnaderna.

Tidplan och bygginformation

I mitten av september startar ombyggnaden av Trekanten i Dalby. Bygget sker i tre etapper. Vi ska göra allt vi kan för att störa så lite som möjligt, men ibland kommer du att få gå, cykla eller köra bil via omledningar och det kan blir en del byggtrafik och buller. Tidvis leds bussarna om kortare sträckor. Information kommer du att hitta på skanetrafiken.se. I slutet av december 2020 beräknas ombyggnaden av Trekanten att vara klar. 

Etapp 1 Södra Tingsgatan

Kartan visar hur trafiken leds om under ombyggnaden av Trekanten i Dalby i etapp 1. 

Under den första etappen, som pågår vecka 38-40, bygger vi om den västra trottoaren och byter ut belysningsstolparna på Tingsgatan. För att ombyggnaden ska bli så smidig som möjligt påverkas inte busstrafiken i denna etapp. Trafiken regleras med trafikljus. Lundavägen är avstängd förutom för byggtrafik och behörig trafik. Ej behörig biltrafik får köra Allégatan via Hällestadsvägen för att komma till Veberödsvägen.

Etapp 2 Lundavägen 

Kartan visar hur trafiken leds om under ombyggnaden av Trekanten i Dalby i etapp 2.

Under etapp 2 - vecka 41-48 -  bygger vi om Lundavägen och delar av Hällestadsvägen. Bil- och cykeltrafik kommer förbi på Hällestadsvägen, men inte på Lundavägen. I denna etapp bygger vi om fortsättningen av trottoaren samt rustar upp i den befintliga parken genom att plantera ett nytt träd, sätta nya bänkar och monterar ny belysning. 

Etapp 3 Tingsgatan, busstationen

Kartan visar hur trafiken leds om under ombyggnaden av Trekanten i Dalby i etapp 3.

Vecka 49-51 genomför vi den sista etappen som ska förstärka gångstråket över till parken. Nu flyttas busshållplatsen tillfälligt från Tingsgatan och Skånetrafiken upprättar en provisorisk busshållplats. Mer information om busstrafiken kommer du att hitta på skanetrafiken.se. Vi skyltar också på plats.

I filmen kan du se hur Trekanten ser ut idag, med den vackra parken och gatorna som ska byggas om.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trekanten