St Petri kyrkogata

Dricksvattenledningen i St Petri kyrkogata i är nästan 100 år gammal och är i stort  behov av förnyelse. I ett samarbete mellan VA SYD, Kraftringen och Lunds kommun ska en omfattande renovering av gatan utföras under 2021. Syftet är att få en tillgänglig och sammanhängande gata, med ett nytt ledningsnät för vatten och fjärrvärme som ska hålla många årtionden framåt.

Vad ska hända?

Projektet är ett samarbete mellan VA SYD, Kraftringen och Lunds kommun. Genom att arbeta i samma grop vid samma tillfälle, blir det mindre störningar för boende och verksamma. Mellan Clemenstorget och Bredgatan kommer:

  • VA SYD byta ut vattenledningar, separera ledningar i gatan och sätta ut nya serviser.
  • Kraftringen dra nya fjärrvärmeledningar och renovera led­ningar för el och gas.
  • Lunds kommun stå för en omgestaltning med bland annat nya lyktstolpar och breddad trottoar. Gatan kommer att få ny ytbelägg­ning för bättre tillgänglighet.

Till VA SYDs information om St Petri kyrkogata

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stpetrikyrkogata