Södra Sandby: förnyelse av grönt centrumstråk

Under höst och vinter 2019-2020 pågår anläggningsarbete för att förnya och rusta upp det gröna centrumstråket längs Sularpsbäcken och Flyingevägen, mellan Hardebergaspåret och Sofielundsparken. Förnyelsen innebär bland annat nya träd, mer belysning och ett nytt smidesstaket.

Illustration av förnyelse av grönt stråk i S Sandby. Flanörer på en stig.

De gamla körsbärsträden i Göranssons rundning och i "Ankparken" har bjudit på blomsterprakt i många år. Träden är gamla och det är dags för föryngring. Träden fälls med början v 45. De gamla träden ersätts sedan med 20 st nya körsbärsträd, Prunus Accolade.  Till våren blommar det som vanligt!

Ny belysning kommer lysa upp och skapa stämning under dygnets mörka timmar. Ett stort antal vårlökar är planterande och sätter färg på gräsmattorna när vårsolen tittar fram igen!

Under hösten 2019 byggs ”vattenpromenaden”, en träspång längs Sularpsbäcken och i samband med det anläggs nya grusgångar i ”Ankparken”, som då även görs mer tillgänglig. Ett nytt smidesstaket kommer också att löpa längs bäcken och Flyingevägen.  

Varför måste träden bytas ut?

De gamla körsbärsträden har kontrollerats av en arborist, en trädexpert, som konstaterat stora tecken på stress och skador.  Arboristens undersökning visar att både trädkronor och stammar drabbats av röta. Flera träd har synliga svampangrepp på både rötter och stammar, vilket i förlängningen kan leda till att trädet kollapsar. Röta i trädets krona leder till försvagade grenar som riskerar att brytas av. Även jorden byts ut för att hindra smittspridning till de nya träden.