Multiplan Påskagänget

Vid Påskagängets skola bygger vi om den befintliga bollplanen till en multiplan, med plats för bandy, basket, fotboll och handboll. Arbetet sker juli-oktober 2021.

Illustration av multiplan vid Påskagängets skola i Dalby

 

I mitten bygger vi en bred bänk som också delar planen i två halvor. Vi sätter upp mer belysning och lägger ny asfalt med målade linjer och ytor.

Utanför planen kan du hänga och leka vid nya bänkar och hoppallar. På gångbanan målar vi en 60-metersbana. Det blir även en bättre plats att parkera cykeln på.

Det kommer förekomma byggtrafik på anslutande gång- och cykelbanor. Vi arbetar med barnens trygghet i fokus och kommunicerar med vårdnadshavare via Påskagängets skola.

Tidplan

Byggperiod: juli-oktober 2021

Planen är stängd under hela byggtiden.

Entreprenad: Markentreprenad

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/multiplanpaskaganget