Gång- och cykelbana längs Sjöbovägen, Veberöd

Ny gång- och cykelbana i Veberöd längs södra sidan av Sjöbovägen, mellan Hyacintvägen och Gamla Lundavägen.

Karta gång-cykelväg Veberöd

 

Vad händer?

Asfalteringen är avslutad. Under sommaren byggs refugen i korsningen Sjöbovägen/Blentarpsvägen färdigt.

Så påverkas du under byggtiden

Alla angränsande vägar kommer att vara öppen under hela byggtiden, i något fall dock med begränsad framkomlighet.

Arbetet orsakar inget störande buller.

Varför bygger vi cykelbanan?

Det finns idag ingen sammanhängande gång- och cykelbana mellan Veberöd och Blentarp. Den nya cykelbanan blir en första länk i en framtida möjlighet att gå och cykla mellan de båda orterna på ett säkert sätt, avskilt från bilvägen.

Under sommaren 2021 bygger Trafikverket nästa etapp av cykelvägen. Den sträcker sig från korsningen Sjöbovägen/Gamla Lundavägen söderut längs Gamla Lundavägen fram till Nämndemansvägen. Etappen ger säker cykelväg från Veberöd bland annat till Hemmestorps Fure och Kulturens Östarp.

Läs mer på Vägverkets webbplats om den etappen.

Vem gör jobbet?

Entreprenör är Markentreprenad

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gcsjobovagen