Trafik- & gatubyggprojekt i Lund

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun bygger nya och bygger om befintliga gator, gång- och cykelbanor och torg.

Det byggs på flera platser i kommunen just nu och vissa arbeten påverkar framkomligheten. Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.  

Tänk på att det inte alltid är kommunen som utför arbeten. Informationen du söker kan finnas hos till exempel:

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygge

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se