Drift och underhåll

Kommunen arbetar året runt med drift och underhåll. Under vintern ligger ett stort fokus på framkomliga vägar - men också på att ta hand om kommunens växtlighet. Fastighetsägare, stora som små, har liknande ansvar och här delar vi med oss av våra tips under vårvinterbeskärningen.

 

Äpplen på gren efter regn
Hur fint det blir i trädgården till sommaren påverkas av vad man gjort innan. Beskärning under vårvintern för att släppa in ljus och luft i grenverket skapar bättre förutsättningar för växtligheten.

Vårvinterbeskärning - för luft, solljus och föryngring

I mitten av januari ligger det vår i luften i Lund. I Stadsparken råder en del förvirring på grund av vädret, växtligheten tror att startskottet har gått för den varma årstiden. Elenore Bengtsson, arbetsledare på serviceförvaltningen i Lunds kommun, tar oss med runt i parken på en beskärningstur.

- I Skåne är det nästan alltid svårt att veta vilken slags vinter det blir. Men det här är varmare än normalt för årstiden även för Skåne, säger Elenore Bengtsson, arbetsledare på serviceförvaltningen i Lunds kommun. Elenore är utbildad trädgårdsingenjör på Alnarp och har sökt sig till en tjänst där hon kan vara ute lika mycket som inne. Det är Elenore och hennes gäng som sköter stadsparken, kommunens växtlighet i centrum innanför vallarna och blomsterprogrammet.

- Stadsparken är speciell på många sätt. Bland annat ska parken kunna användas och vara en skön miljö att vara i året runt. Här kanske vi inte gör de stora ingreppen när vi beskär, som man kan behöva göra i en trädgård. Den här till exempel, säger Elenore och pekar på en spirea, skulle jag kunna klippa ner helt och hållet för att få ett nytt, fräscht grenverk. Men i en park är strukturerna viktiga och vi får tänka lite annorlunda för att både föryngra och bevara. Istället för att göra en kraftig beskärning från början klipper vi bort ungefär en tredjedel av de gamla grenarna nere vid marken. På det viset bevarar vi formen på buskarna samtidigt som vi får in ljus och luft till de nya skotten.

Sekatör, beskärning
Under vårvintern är det framförallt såg och sekatör som används. Snittytorna man lämnar efter sig ska helst vara jämna och lätta för regnvattnet att rinna av. 

Varför man ska beskära under vårvintern?

- Det finns många fördelar med vårvinterbeskärning! En del handlar om att det är praktiskt. Under vårvintern har man oftast gott om tid, det finns ju inte så mycket annat att göra i en trädgård då.

- En annan fördel med att beskära under vårvintern är att man ser mycket bättre. Dels handlar det om att få en bättre överblick hur grenverket verkligen ser ut, det är svårare när det är en massa blad som skymmer. Dels har man en möjlighet att titta på de grundläggande strukturerna, trädgårdens former, och beskära utifrån det.

Vad är det som går att beskära under vårvintern?
-
Äpple, päron, bok, lind, måbär, syren, vinbär, hassel, pil är exempel på växtslag som alla är lämpliga att beskära under vårvintern. Forsythia, körsbärskornell och annat som blommar tidigt på våren kan man beskära precis efter blomning, så att man inte går miste om blomningen.

Och vad ska man inte beskära under vårvintern?
- Till exempel stenfrukter, björk, lönn och magnolia skall absolut inte beskäras under vårvintern. Dem kan man beskära under JAS - det vill säga juli, augusti och september - då kan man beskära allt.

- Annat som man kan beskära, men måste vara mycket försiktig med, är de vintergröna växterna, till exempel buxbom och idegran. Klippa, ansa och frisera vintergröna växter kan man göra senare, de är känsliga för frostbränna. Grenar kan man ta men vill man vara på den säkra sidan ska de få ha sina blad och barr ifred under vintern.

När kan man säga att det är vårvinter då?
-Tja, det kan man diskutera! Eftersom Sverige är ett avlångt land är det vårvinter vid olika tillfälle, beroende på var i landet man bor. Här i Skåne kommer den tidigare såklart. Det avgörs mer av det rådande klimatet och var i sin årscykel växterna befinner sig, än tiden på året. Men generellt i Skåne brukar den infalla under februari – här får man ha lite fingertoppskänsla.


ta bort hel gren på rätt sätt
I en uppstammad idegransdunge visar Elenore hur man sågar av en hel gren. För att inte orsaka en fläkskada. på stammen sågar man först en bit ut på grenen, underifrån och ungefär hälften igenom. Därefter kan man såga av hela grenen ovanifrån. När tyngden av grenen inte längre kan skada stammen kan man finsåga nära tillväxtzonen runt grenfästet. Det ger trädet möjlighet att valla över sågytan.

beskärning av vintergrön växt
Vintergröna växter, här rhododendron, finputsas inte under vårvintern. Grenar och kvistar kan man ta och här ger Elenore de mindre skotten som kommer lite mer plats att växa genom att ta bort en gren.

tillväxt på gren
”Vilande ögon” är ett uttryck som vi använder ofta, säger Elenore. Det är de små tillväxtpunkter som plötsligt kan utvecklas till en gren. De här vilade ögonen kan stressas till att utvecklas om man beskär för mycket på en gång.

Hur tar man sig an ett risigt buskage?
- Man behöver inte nödvändigtvis ta sig an dem under vårvintern men även de behöver ljus och luft för att vara fina sedan. I täta buskage kan en stor del av grenverken vara dött. Det som är dött ska bort först och bara genom det kanske man har glesat ut tillräckligt. Det kan vara lite svårt att se vad som är dött och vad som lever under vintern, men om du skrapar lite med nageln på grenen ser du om det lyser fram lite grönt. De döda grenarna är också spröda och knäcks lätt när man trycker på dem. Ta sedan gärna hela grenar nära marken i stället för att klippa en kvist här och där. När man tar bort större grenar, sådana som man sågar av lågt, ska man vara lite försiktig när man tar bort dem. Oftast har grenverket trasslat in sig och när man drar bort den avsågade grenen skadas de som ska vara kvar. Därför är ett bra tips att dela grenen som ska bort på mer än ett ställe, och på så sätt undvika att skada de grenar man vill ha kvar.


snöbär under vinterhalvåret
Även täta buskage som detta behöver ljus och luft, men att veta var man ska börja kan vara svårt. Att börja med att ta bort det som är dött är ett gott råd.


Har du några sista goda råd att ge de som nu tar sig ut i sina trädgårdar med sågar och sekatörer?

- Jag tror att många är lite osäkra på vad de kan beskära och hur mycket. Då är ett gott råd att ta lite mindre, inte vara så drastisk. Huvudsaken är att man gör det. Något som stödjer detta att gå lite försiktigare fram, är att om man stressar växten genom att beskära för hårt, kan den vilja kompensera med mer växtkraft. Det kan bli mer skott och rotskott än man vill ta hand om, så lagom är bäst.

- Sedan skulle jag nog vilja varna för ”kvastar”. Att klippa grenar en bit upp, att toppa, blir inte snyggt om man inte är ute efter att formklippa växten. Där man beskär en gren uppstår ju tio nya, en kvast. Vill du undvika dem ska du i stället ta bort hela grenar på låg nivå. På det viset släpps också mer ljus in på det grenverk som är kvar.

- Ett annat gott råd gäller snittytan när man beskär. Såga och klipp lite snett för att vattnet ska rinna av lätt och inte stanna upp på skärytan.

Läs mer:
Folder Fri sikt om beskärning

 

linje

Underhåll - ett delat ansvar

Bakom en fungerande kommun ligger ett ständigt arbete med driva och underhålla de allmänna ytorna. Varje dag och året runt. En stor del av de resurser som läggs på gatu- och parkmark går till underhåll. I en expanderande kommun som Lund växer behovet av drift och underhåll med ny bebyggelse - och även behovet av att utveckla både organisation och metoder.

Privata fastighetsägare, stora som små, ansvarar också för framkomlighet, säkerhet och funktion. Det gäller inte bara de egna ytorna, utan också gångbana eller stråk i anslutnig till fastigheten.

På den här sidan kan du följa kommunens arbete med drift och underhåll, hur vi arbetar med det som utförs säsongsvis och det som sker löpande året runt.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/drift

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se