Markupplåtelse

Om du vill använda allmän mark för ett arrangemang, t ex en uteservering, för att sätta upp byggnadsställning eller reklamskylt måste du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Ansökan om markupplåtelse görs till polisen. I vissa fall kan du även behöva ansöka om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret för tillfällig etablering, byggnadsupplag, bodar och dylikt.

Blankett för tillståndsansökan hittar du på Polisens webbplats, se länk nedan. Alla ansökningar görs till Polisen och kommunen kan inte lämna förhandsbesked. Ansökan skickas till:

E-post: registrator.syd@polisen.se

Polismyndigheten
Region syd
205 90 Malmö

Vi får många frågor om hur det fungerar att sälja mat från vagn, bil eller cykel i Lunds kommun. Se sidan om att sälja gatumat i Lund för mer information.

Vad tycker du som är företagare?

Som en del i Lunds kommuns servicemätning av myndighetsutövning gentemot företagare kommer företag som ansöker om markupplåtelse att bli kontaktade med en kort enkät efter avslutad handläggning. Vi vill veta vad du tycker om bland annat information på hemsida, tillgänglighet till handläggare och bemötande. Servicemätningen är en del av SKL Löpande Insikt som jämför företagsklimatet för ett stort antal kommuner.

När krävs tillstånd för markupplåtelse?

Gatupratare med rund bottensarg

 • Varuexponering på gångbana, gatupratare och liknande - se "Anvisningar för skyltar och varuexponering" under relaterad information. Observera att endast tillgänglighetsanpassad gatupratare med sarg, se bild, är tillåten i Lunds kommun.
 • Matförsäljning på allmän plats från vagn, bil eller cykel. Se även separat information om Food truck.
 • Privat tillställning på allmän plats, t ex om du vill sätta ett partytält i parken för studentfest eller liknande.
 • Offentliga tillställningar på gator, torg, parker etc.
 • Avfallscontainer
 • Byggnadsställning, Skylift
 • Materialupplag vid ombyggnad
 • Inplankning
 • Försäljningsstånd
 • Julgransförsäljning
 • Kiosker
 • Uteserveringar - se mer information nedan.
 • Valbodar, valbockar/affischbockar ellerliknande inför valet.På Stortorget tillåts valbodar och valbockar från och med någon månad före valet. Tillståndsansökan görs till Polisen.

Tillfällig försäljning av tidningar

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentlig plats, är den enda verksamhet som generellt är undantaget kravet på polistillstånd, med hänsyn till yttrandefriheten. Däremot krävs polistillstånd för bokbord eller liknande anordningar. Om den som fått tillstånd bryter mot givna villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/markupplatelse

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se