Markupplåtelse

Om du vill använda allmän mark för ett arrangemang, en uteservering eller för att sätta upp byggnadsställningar måste du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Observera att du även måste ansöka om tillstånd för ett privat arrangemang på allmän plats, t ex om du vill sätta upp tält i parken eller på annat sätt vill använda en allmän plats för eget ändamål. Du ansöker till polisen som sen skickar ärendet vidare till kommunen. Förhandsbesked kan inte lämnas.

Polisens ansökningsblankett hittar du längre ner på sidan. Observera att kommunen inte kan lämna förhandsbesked utan att alla ansökningar måste gå via Polisen. Blanketten kan skannas och skickas med e-post, eller med vanlig post till:

Polismyndigheten
Region syd
205 90 Malmö
E-post:registrator.syd@polisen.se

Vi får många frågor om hur det fungerar att sälja mat från vagn, bil eller cykel i Lunds kommun. Se sidan om att sälja gatumat i Lund för mer information.

När krävs tillstånd för markupplåtelse?

 • Privat tillställning på allmän plats, t ex om du vill sätta ett partytält i parken för studentfest eller liknande.
 • Offentliga tillställningar på gator, torg, parker etc.
 • Avfallscontainer
 • Byggnadsställning, Skylift
 • Materialupplag vid ombyggnad
 • Inplankning
 • Försäljningsstånd
 • Matförsäljning på allmän plats från vagn, bil eller cykel. Se även separat information om Food truck.
 • Julgransförsäljning
 • Kiosker
 • Uteserveringar - se mer information nedan.
 • Varuexponering på gångbana - se mer information nedan.

Tillfällig försäljning av tidningar

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentlig plats, är den enda verksamhet som generellt är undantaget kravet på polistillstånd, med hänsyn till yttrandefriheten. Däremot krävs polistillstånd för bokbord eller liknande anordningar. Om den som fått tillstånd bryter mot givna villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/markupplatelse

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se