Torg och allmänna platser

Torghandel hittar du på flera platser i Lund, och på lördagar kan du besöka loppisen på Södra Esplanaden. Vill du ha en uteservering till din restaurang, montera en byggnadsställning som går ut på gångbanan eller använda allmän plats för ett arrangemang - då ska du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Det gäller även om du vill sälja mat från vagn, food truck eller cykel.

Torghandel på Mårtenstorget

Hur arbetar vi med stadens torg?

Torgstrategin som antogs 2018 behandlar stadskärnans torg, platser och mellanrum. Du kan hämta dokumentet längre ner på sidan.

Torgstrategin tar ett helhetsgrepp över det offentliga rummet utifrån flera olika aspekter med det övergripande målet:

"Stadens torg och andra offentliga platser ska tillsammans erbjuda en variation där det finns något för alla samt utgöra en tillåtande och inkluderande arena för sociala möten och en levande stadskärna."

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se