Övergivna fordon, skrotbilar

Övergivna bilar och skrotbilar har blivit ett allt större problem eftersom fler och fler överger sina fordon i stället för att köra dem till skroten. Det är inte bara fult när fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och bilvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser.

Det är dessutom ett miljöbrott, straffbart med böter eller fängelse, att överge sin bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken.

Polismyndigheten, Trafikverket och kommunerna har rätt att flytta fordonsvrak, fordon som förhindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen, fordon med kör- och brukandeförbud, fordon som står uppställda mot förbud om stannande och parkering. Dessutom får fordon som står uppställda så att fara för trafikolyckor uppstår eller som hindrar trafiken flyttas.

Om Du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller som är fordonsvrak ("fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller intet värde") så kan du detta anmäla till tekniska förvaltningen.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun