Buss- och MC parkering

Om det saknas särskild plats för motorcykel ska du parkera enligt reglerna för bil. Parkeringsavgiften betalas via automat eller med din mobiltelefon. Turistbussar hänvisas till särskilda parkeringsplatser.

Motorcykelparkering

Avgift ska betalas enligt vad som gäller för parkeringsplatsen, oavsett fordon. Biljetten ska vara väl synlig på motorcykeln. MC-föraren får bedöma hur han/hon ska säkra detta genom att till exempel placera biljetten i sådana kartfickor som finns till packväskor för placering på tanken, eller låta göra en särskild hållare som kan fästas i MC:ns låsbygel. Särskild hållare för parkeringsbiljetten finns även att köpa. Tänk på att om du betalar du med mobiltelefon behöver du inte tänka på biljett!

Parkeringsregler för MC - samma som för bil

Samma parkeringsbestämmelser gäller för motorcykel, moped klass I och bil. Reglerna kan du hitta i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige. Du får till exempel inte parkera eller stanna på en gång- eller cykelbana eller för nära ett övergångsställe eller en korsning.

Ofta finns särskilt skyltade parkeringsplatser för MC. Om det under vägmärket finns en tavla med en MC-symbol får endast tvåhjulig MC och moped klass I utan sidovagn parkera här.

På tidsbegränsad parkeringsplats gäller samma begränsning och avgift för MC som för bil. Flera motorcyklar får parkera i samma ruta men var och en måste avlägga avgift.

Parkeringsplatser för MC i Lunds centrum

MC-parkering, avgifter

*Fler än en motorcykel kan parkeras i enparkeringsruta.

Parkering för turist- och besöksbussar i centrala Lund

  • På Kyrkogatan invid Domkyrkan och Lundagård är det tillåtet att parkera i 5 minuter i samband med av- och påstigning.
  • 3-timmars parkering för turistbuss är anordnad på Kung Oskars väg, norra sidan (se karta nedan).
  • Bussparkering finns också på idrottshallens parkeringsplats (söder om Stadsparken), intill parkeringshuset "Arena park". Parkeringen tillhör LKPAB. Besök LKPABs webbplats för mer information.

Kontakta Turistbyrån för vidare vägbeskrivning eller ring Lunds kommun på telefon 046-359 75 00.
Observera att 19 augusti - 30 november 2019 gäller annan anvisning, se karta i den relaterade informationen nedan!

English

In Kyrkogatan by the Cathedral and the park Lundagård you are allowed to stop five minutes in connection with passengers getting on and off the coach. A three-hour parking area has been arranged especially for touring coaches on the northern side of Kung Oskars väg (see map). Busparking is also available at the parking space of the sportground (south of the city park) by the parking house "Arena park".
Please observe that during August 19 - November 30 2019, due to a road work in the city centre, other places for parking is adviced.

Deutsch

In der Kyrkogatan längs mit dem Dom und Lundagård ist das Halten nur zum Ein-bezeihungsweise Aussteigen höchstens 5 minuten erlaubt. Eine 3-Stunden-Parkmöglichkeit gibt es auf der nördlichen Seite der Kung Oskars väg (siehe Karte). Ausserdem befinden sich Bussparkplätze auf dem Sporthallenparkplatz südlich des Stadtparkes, neben dem Parkhaus "Arena Park".

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun