Boendeparkering

I vissa områden av centrala Lund kan du som boende ansöka om tillstånd för parkering på gatumark till ett lägre pris. Tillståndet gäller ett kalenderår och söks via vår e-tjänst, se länk nedan. Ansökan för Vegagatan görs via blankett. Observera att tillståndet inte förnyas automatiskt utan att du själv måste förnya din ansökan varje år.

Regler för boendeparkering

 • Folkbokföringsadress och ägare till bilen: Du måste vara folkbokförd på adressen och registrerad ägare till den bil du söker tillstånd för. Du kan bara söka tillstånd för en bil.
 • Gäller bara kommunal mark: Med tillståndet kan du parkera på särskilt utmärkta avgiftsbelagda parkeringsplatser inom ditt område. Tillståndet gäller bara kommunal mark och inte privat parkering.
 • Parkering max 14 dygn: Med hänsyn till renhållning och gatuunderhåll är parkeringstiden begränsad till högst 14 dygn i följd.
 • Tjänstebil för privat bruk: Du som vill ansöka om tillstånd för tjänstebil ska kontakta kommunen och inte ansöka via e-tjänsten. Tillstånd för parkering av tjänstebil i anslutning till bostaden kan ges om du kan uppvisa intyg från arbetsgivare som styrker rätten att använda tjänstebil för privat bruk.

Så här fungerar det

Ansökan om tillstånd görs via vår e-tjänst, utom för Vegagatan där ansökan görs via blankett, se länk nedan.

Årsdekal

En årsdekal skickas hem till dig inom några dagar. Årsdekal och parkeringsbiljett fästes i bilens främre vindruta. På Vegagatan gäller månadsdekal.

Betala avgift

Parkeringsavgift 18 kr/dygn betalas för alla gator utom Dag Hammarskjölds väg, Vegagatan och Måsvägen där du istället får månadsfaktura.

Välj mellan att betala parkeringsavgiften i biljettautomat eller med mobilen (app eller sms). Aktuella biljettautomater är märkta med boendeparkering.

Månadsfaktura

På Dag Hammarskjölds väg, Vegagatan och Måsvägen får du en faktura på månadsavgiften. När månadsavgiften är betald för Vegagatan får du en månadsdekal som ska fästas i bilens främre vindruta.

För Dag Hammarskjölds väg och Måsvägen får du en årsdekal vid ansökan. Avgiften faktureras månadsvis och tillståndet blir giltigt först när fakturan är betald.

Boendeparkeringsområden - 18 kr/dygn

 • Järnåkravägen
 • Jutahusen (Möllegatan med flera)
 • Klosterhusen (Byggmästaregatan med flera)
 • Nilstorp
 • Prennelyckan (Revingegatan med flera)
 • Professorstaden, del av (Olshögsvägen med flera, se karta nedan)
 • Påskalyckan (Spolegatan med flera) OBS! Kö
 • Sofiaparken, Sofiavägen, Filippavägen

Boendeparkeringsområden - månadsfaktura

 • Dag Hammarskjölds väg 378 kronor/månad (kvarteren Reuterdahl, Benzelius och Zettervall
 • Vegagatan 378 kronor/månad (kvarteren Polstjärnan, Sirius, Merkurius, Venus, Regulus, Castor, Tellus, Pollux och Mars).
 • Måsvägen (kvarteren Ejdern, Tärnan och Måsen) 378 kr/månad.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/boendeparkering

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 41 och 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun