Boendeparkering

I vissa områden av centrala Lund kan du som boende ansöka om tillstånd för parkering på gatumark till ett lägre pris. Tillståndet gäller ett kalenderår och söks via vår e-tjänst, se länk nedan. Observera att tillståndet inte förnyas automatiskt utan att du själv måste förnya din ansökan varje år. Du kan söka tillstånd för nästa år från och med november.

LKP AB tar över boendeparkering 

LKP AB sköter all parkeringsövervakning på allmän mark i Lunds kommun sedan 1 april 2020 och från och med 2021 tar de även över ansökan om tillstånd för boendeparkering. Mer information om hur du söker om tillstånd för 2021 publiceras här under hösten. Du som behöver tillstånd för 2020 gör din ansökan till Lunds kommun som vanligt, se nedan.   

Vilka områden har boendeparkering?

Kartan visar inom vilka områden du som boende kan ansöka om tillstånd för boendeparkering: Gå till karta

Regler för boendeparkering

 • Folkbokföringsadress och ägare till bilen: Du måste vara folkbokförd på adressen och registrerad ägare till den bil du söker tillstånd för. Bilen måste vara i bruk, det vill säga inte avställd. Du kan bara söka tillstånd för en bil.
 • Gäller bara kommunal gatumark: Med tillståndet kan du parkera på särskilt utmärkta avgiftsbelagda parkeringsplatser inom ditt område. Tillståndet gäller bara kommunal gatumark och inte privat parkering.
 • Parkering max 14 dygn: Med hänsyn till renhållning och gatuunderhåll är parkeringstiden begränsad till högst 14 dygn i följd.
 • Tjänstebil för privat bruk: Du som vill ansöka om tillstånd för tjänstebil ska kontakta kommunen och inte ansöka via e-tjänsten. Tillstånd för parkering av tjänstebil i anslutning till bostaden kan ges om du kan uppvisa intyg från arbetsgivare som styrker rätten att använda tjänstebil för privat bruk.

Ansökan

Ansökan om tillstånd görs via Lunds kommuns e-tjänst, utom för Vegagatan där ansökan görs via blankett.  Från och med 2021 ska du istället ansöka till LKP AB som tar över boendeparkeringen. Mer information om hur du ansöker för nästa år publiceras här under hösten 2020.

Ansökan om boendeparkering

Blankett för område Vegagatan

Årsdekal

En årsdekal skickas hem till dig inom några dagar. Årsdekal och parkeringsbiljett fästes i bilens främre vindruta. På Vegagatan gäller månadsdekal.

Från och med 2021 får du ingen dekal eftersom trafikvakterna kommer att kunna läsa av den parkerade bilens registreringsnummer i sin handdator och på så vis se om det finns ett tillstånd för boendeparkering. Du får mer information om detta när du ansöker om boendeparkering för 2021 hos LKP AB.

Betala avgift

Parkeringsavgift är 18 kr/dygn. Ett område har månadsfaktura - Vegagatan - se mer nedan.

Du kan betala parkeringsavgiften i biljettautomat, med mobilen eller på parkeringstjänsten Parkster webbplats. Biljettautomaterna i dessa områden har en knapp som används när du ska betala boendeparkering.

Till Parksters hemsida

Observera att det finns tre områden där du endast kan betala via Parkster, mobil eller webbplats: Måsen, Nilstorp och Dag Hammarskjölds väg. Här kan du inte betala boendeparkering i biljettautomat.

Boendeparkeringsområden - 18 kr/dygn

 • Dag Hammarskjölds väg - endast betalning via Parkster, mobil eller webbplats, områdeskod 46574. Observera att boendeparkering endast gäller på del av gatan, se karta nedan.
 • Järnåkravägen
 • Jutahusen (Möllegatan med flera)
 • Klosterhusen (Byggmästaregatan med flera)
 • Måsvägen - endast betalning via Parkster, mobil eller webbplats, områdeskod 46579.
 • Nilstorp - endast betalning via Parkster, mobil eller webbplats, områdeskod 46580
 • Prennelyckan (Revingegatan med flera)
 • Professorstaden, del av (Olshögsvägen med flera, se karta nedan)
 • Påskalyckan (Spolegatan med flera). OBS! Kösystemet har upphört och ansökan till boendeparkering görs på samma sätt som för andra områden. Alla som uppfyller kraven på boendeparkering enligt ovan kan få tillstånd. Ansökan görs till Lunds kommun för 2020 och till LKP AB från och med 2021.
 • Sofiaparken, Sofiavägen, Filippavägen

Boendeparkeringsområden - månadsfaktura

 • Vegagatan 378 kronor/månad (kvarteren Polstjärnan, Sirius, Merkurius, Venus, Regulus, Castor, Tellus, Pollux och Mars).

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/boendeparkering