Strukturbild MalmöLund

Malmö och Lund har i ett gemensamt visionsarbete satt en inriktning för en samverkan mellan kommunerna. Strukturbild MalmöLund är en konkretisering av det visionsarbetet när det gäller den fysiska strukturen.

Strukturbilden tydliggör inriktningen att MalmöLund ska kraftsamla kring städernas gemensamma utveckling och konkurrenskraft. En gemensam syn på markanvändningen stärker möjligheterna att ta tillvara på effekterna av att MalmöLund är en växande och attraktiv region. Det stärker även möjligheterna att skapa goda livsmiljöer, underlätta för invånare som korsar kommungränserna och skapa en effektiv struktur för en hållbar utveckling.

Strukturbild MalmöLund visar de övergripande strukturbildande elementen för hur området kan utvecklas. 

Strukturbild MalmöLund har tagits fram i samarbete med stadsbyggnadskontoret i Malmö och i dialog med Burlöv, Lomma och Staffanstorp. Strukturbild MalmöLund antogs under våren 2015 av kommunstyrelsen i Lund respektive Malmö som ett underlag för kommande översiktsplaner i MalmöLund-området. 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se