Så kan du påverka

När en ny översiktsplan tas fram har du möjlighet att påverka innehållet.

Formellt är det två skeden där berörda och allmänheten kan lämna in skriftliga synpunkter på förslaget, under samråd och utställning. Den 3 maj, 2018 startar utställningsperioden. Senast den 4 juli behöver vi ha dina synpunkter. 

Utställning

Från den 3 maj till och med den 4 juli finns en mindre utställning som bekriver förslaget på Kommunhuset Kristallen (Brotorget 1). Utställningen är öppen vardagar 8-16. 

Träffa oss

Under några kvällar i maj och juni kan du träffa tjänstepersoner och förtroendevalda för att diskutera och ställa frågor kring det nya förslaget till översiktsplan. 

23 maj - Kristallen, Brotorget 1
28 maj - Genarps bibliotek,  Tagholmsvägen 17
30 maj - Dalby bibliotek och medborgarcenter, Allégatan 1A
7 juni - Veberöds bibliotek och medborgarcenter, Dalbyvägen 1
11 juni - Kristallen, Brotorget 1
12 juni - Södra Sandby bibliotek, Fritidsgatan 2

Samtliga tillfällen kl 17-19, drop-in. 

Lämna synpunkter

Du lämnar synpunkter digitalt här >>

Du kan också skicka e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skriva brev till Stadsbyggnadskontoret Box 41, 221 00 Lund. 

Överklaga en översiktsplan

Du kan inte överklaga innehållet i översiktsplanen. Men du kan överklaga om du tycker att sättet att ta fram planen inte har gått rätt till, till exempel att det inte har varit tillräckligt lång tid att lämna synpunkter.

Dialogaktiviteter under samrådet 2017

Under september-november fanns det en rad tillfällen att träffa Lunds kommun, både tjänstemän och förtroendevalda, för att fråga, diskutera och lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Vi hade bland annat en bemannad utställning på Stortorget och på utvalda bibliotek och medborgakontor fanns en vandringsutställning som var bemannad under en kväll. Utöver medverkade vi i en rad olika forum som vi inte själva arrangerade. 

Sista dag att lämna synpunkter var den 30 november, 2017. En sammanfattning av de synpunkter som kom i och hur vi har tagit hänsyn till finns i samrådsredogörelsen

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se