Samråd hösten 2017 - så kan du påverka

När en ny översiktsplan tas fram har du möjlighet att påverka innehållet. Formellt är det två skeden där berörda och allmänheten kan lämna in skriftliga synpunkter på förslaget, under samråd och utställning. Under hösten 2017 sker samråd för Lunds nya översiktsplan.

Dialogaktiviteter

Under september-november kommer det att finnas en rad tillfällen att träffa Lunds kommun, både tjänstemän och förtroendevalda, för att fråga, diskutera och lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Utställning på Stortorget

26 september - 8 oktober

Måndag-fredag: 11.00-18.00
Lördag-söndag: 10.00-16.00

Vid några tillfällen har vi extra förstärkning av förtroendevalda i Lunds byggnadsnämnd:

  • 27 september, kl 17-19
  • 30 september, kl 11-14
  • 4 oktober, kl 17-19
  • 7 oktober, kl 11-14

Dialogturné

28 september, kl 17-19, Södra Sandbys bibliotek
5 oktober, kl 17-19, Dalbys bibliotek
11 oktober, kl 17-19, Veberöds bibliotek
12 oktober, kl 17-19, Lineros biblioteket
14-15 oktober, kl 10-16, Nova Lund
17 oktober, kl 17-19, Klostergårdens bibliotek
23 oktober, kl 17-19, Genarps biblioteket
26 oktober, kl 15-18, Stångbys bibliotek

På biblioteken kommer det under respektive vecka finnas en mindre utställning som beskriver det allra viktigaste i förslaget. Utställningen är dock inte bemannad annat än under tiderna ovan.

En mer informell dialog har skett genom att Lunds kommun i olika former träffat lundabor och verksamma i Lund för att samla in ett underlag till planförslaget.

Lämna synpunkter

När du lämnar synpunkter på förslaget till ny översiktsplan måste du göra det skriftligt och senast den 30 november.

Instruktion om hur du gör kommer att finnas här när samrådet har öppnat och förslaget finns att ta del av här på hemsidan

Överklaga en översiktsplan

Du kan inte överklaga innehållet i översiktsplanen. Men du kan överklaga om du tycker att sättet att ta fram planen inte har gått rätt till, till exempel att det inte har varit tillräckligt lång tid att lämna synpunkter.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se