Så kan du påverka

När en ny översiktsplan tas fram har du möjlighet att påverka innehållet. Formellt är det två skeden där berörda och allmänheten kan lämna in skriftliga synpunkter på förslaget, under samråd och utställning.

Du kan inte överklaga innehållet i översiktsplanen. Men du kan överklaga om du tycker att sättet att ta fram planen inte har gått rätt till, till exempel att det inte har varit tillräckligt lång tid att lämna synpunkter. 

När Lund nu tar fram en ny översiktsplan kommer vi att under samrådet, sommaren 2017, bland annat ordna möten där kommunens ansvariga politiker och tjänstemän informerar och diskuterar förslaget. 

Den mer informella dialogen sker genom att Lunds kommun i olika former träffar lundabor och verksamma i Lund för att samla in ett underlag till planförslaget. 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se