Samråd hösten 2017 - så kan du påverka

När en ny översiktsplan tas fram har du möjlighet att påverka innehållet. Formellt är det två skeden där berörda och allmänheten kan lämna in skriftliga synpunkter på förslaget, under samråd och utställning. Under hösten 2017 sker samråd för Lunds nya översiktsplan.

Dialogaktiviteter

Under september-november kommer det att finnas en rad tillfällen att träffa Lunds kommun, både tjänstemän och förtroendevalda, för att fråga, diskutera och lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Utställning på Stortorget

28 september - 8 oktober

Måndag-fredag: 11.00-18.00
Lördag-söndag: 10.00-16.00

Vid några tillfällen har vi extra förstärkning av förtroendevalda i Lunds byggnadsnämnd:

  • 27 september, kl 17-19
  • 30 september, kl 11-14
  • 4 oktober, kl 17-18
  • 7 oktober, kl 11-14

Dialogturné

28 september, kl 17-19, Södra Sandbys bibliotek
5 oktober, kl 17-19, Dalbys bibliotek
11 oktober, kl 17-19, Veberöds bibliotek
12 oktober, kl 17-19, Lineros biblioteket
14-15 oktober, kl 10-16, Nova Lund
17 oktober, kl 17-19, Klostergårdens bibliotek
23 oktober, kl 17-19, Genarps biblioteket
2 november, kl 15-18, Stångbys bibliotek

På biblioteken kommer det under respektive vecka finnas en mindre utställning som beskriver det allra viktigaste i förslaget. Utställningen är dock inte bemannad annat än under tiderna ovan.

En mer informell dialog har skett genom att Lunds kommun i olika former träffat lundabor och verksamma i Lund för att samla in ett underlag till planförslaget.

Tyck till om förslaget

Sista dag att lämna synpunkter är den 30 november.

Du kan tycka till om förslaget på fler olika sätt:

Ett enkelt sätt är att fylla i det här formuläret>>

Du kan också skriva till oss. E-post skickar du till stadsbyggnadskontoret@lund.se. Vanlig post skickar du till Stadsbyggnadskontoret,Box 41, 221 00 Lund. Skriv gärna "översiktsplan" i ämnesraden eller på kuvertet.

Överklaga en översiktsplan

Du kan inte överklaga innehållet i översiktsplanen. Men du kan överklaga om du tycker att sättet att ta fram planen inte har gått rätt till, till exempel att det inte har varit tillräckligt lång tid att lämna synpunkter.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se