Fördjupningar av översiktsplaner

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) gör man när man vill utreda ett mer avgränsat område än vad man kan göra i den stora översiktsplanen. I FÖP:en kan man studera en del frågor mer detaljerat.

En fördjupning av översiktplanen är inte juridiskt bindande, men den ska på samma sätt som översiktplanen vara vägledande för kommande detaljplaner.

Nedan finns en lista på kommunens gällande samt pågående fördjupningar av översiktsplanen. Kontakta oss om du vill ta del av äldre fördjupningar.

Område
Brunnshög
Källby i Sydvästra Lund - håller på att tas fram
Lunds stad - "Värna och vinna staden"
Skrylle
Södra Sandby
Veberöd - håller på att tas fram
Öresundsvägen (Västerbro)

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se