Tidplan i text

Tidplanen för att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Källby i sydvästra Lund ser ut så här:

Under 2018 görs förarbeten.

I början av 2019 hålls en tidig dialog. Därefter fortsätter arbetet fram början av hösten då det är dags för samråd.

Under slutet av 2019 och 2020 omarbetas förslaget.

Runt årsskiftet 2020/2021 är det dags för utställning, följt av en ny omarbetning. 

I slutet av 2021 kommer fördjupningen preliminärt att godkännas och antas.