Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan (FÖP) gör man när man vill utreda ett mer avgränsat område än vad man kan göra i den stora översiktsplanen. I FÖP:en kan man studera en del frågor mer detaljerat.

En fördjupad översiktplan är inte juridiskt bindande, men den ska på samma sätt som översiktplanen vara vägledande för kommande detaljplaner. 

Nedan finns några av kommunens fördjupade översiktsplaner, dock inte alla. Saknar du någon får du gärna kontakta oss så kan vi skicka den till dig. 

Område
Brunnshög
Dalby
Källby i Sydvästra Lund - håller på att tas fram
Lunds stad
Skrylle
Stångby
Södra Sandby
Veberöd - håller på att tas fram
Öresundsvägen

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se