Förarbeten till ny översiktsplan

Här kan du läsa och ladda ned förarbeten och bakgrundsmaterial till Lunds nya översiktsplan. Sidan är inte komplett.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/oplasmer

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se