Översiktsplan

Hur vill du att framtidens Lund ska se ut? Om Lund fortsätter att växa i samma takt som idag kommer vi att betydligt fler invånare om tjugo år. Hur kan vi bo tätt men ändå ha mycket grönska runt oss? Hur skapar vi ett Lund som tilltalar många? Och hur ska vi röra oss om vägen till jobbet blir allt längre? Hur vill du bo, verka och leva i Lund?

Förslag till ny översiktsplan

Just nu håller Lunds kommun på att ta fram en översiktsplan. Under hösten 2017 är det dags för samråd och våra dialogaktivteter startar vecka 39. Då kommer det att finnas en rad tillfällen att diskutera och lämna synpunkter på planförslaget.

Här kan du träffa oss >>

>> Hela samrådsförslaget som en ny webbsida (lämpar sig bäst för dator eller läsplatta)

>> Hela samrådsförslaget för nedladdning som PDF (hög upplösning, 60 mb)

>> Hela samrådsförslaget för nedladdning som PDF (låg upplösning, 16 mb)

>> Underrättelse "Översiktsplan för Lunds kommun – planförslag för samråd"

>> Utdrag ur Protokoll från byggnadsnämndens möte, 21 september 2017, med ett tillägg till samrådsförslaget

Hela samrådsförslaget uppdelat i kapitel finns längst ned på denna webbsida.

Tyck till om förslaget

Sista dag att lämna synpunkter är den 30 november.

Du kan tycka till om förslaget på fler olika sätt:

Ett enkelt sätt är att fylla i det här formuläret

Du kan också skriva till oss. E-post skickar du till stadsbyggnadskontoret@lund.se. Vanlig post skickar du till Stadsbyggnadskontoret,Box 41, 221 00 Lund. Skriv gärna "översiktsplan" i ämnesraden eller på kuvertet.

Tidplan

Skiss tidplanen för att ta fram ny översiktsplan

Vad händer sedan med en översiktsplan?

Arbetet med att genomföra översiktsplanens intentioner går vidare genom så kallade fördjupningar av översiktsplanen, i detaljplanering, i trafikplanering, grönplanering med mera. Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut.

Frågor om översiktsplaneringen?

Kontakta då översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-35 58 05 ellercecilia.hansson@lund.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/op

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se