Trafikverket bjuder in till samråd tre om ny stambana Hässleholm-Lund

8 januari, 2021

Den 20 januari-16 mars är det dags för det tredje samrådet under lokaliseringsutredningen för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Med tanke på omständigheterna under rådande pandemi sker samrådet digitalt.

Lund C är Sveriges fjärde mest strafikerade station.

Trafikverket kommer att tillhandahålla en interaktiv karta där du kan ta del av utkast till lokaliseringsalternativ för den nya stambanan. Här ska du även kunna lämna synpunkter.

Trafikverket ska också lägga upp filmer som presenterar projektet och hur arbetet med att ta fram förslagen till lokaliseringsalternativen gått till.

Digital frågestund

Trafikverket bjuder in till fyra digitala frågestunder:
10 februari klockan 12 – 13 eller klockan 18 – 19.
2 mars klockan 12 – 13 eller klockan 18 – 19.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Mer information från Trafikverket finns från den 20 januari.