Ogräsbekämpning med hett skum helgen 1-2 maj

30 april, 2021

Under helgen 1-2 maj kommer kommunen att arbeta med ogräsbekämpning på några av kommunens huvudgator. Metoden som kommer att användas är termisk ogräsbekämpning med skum.

karta som visar på vilka gator som växtbekämpning med skum ska utföras på På lördag och söndag 1-2 maj kommer kommunen att arbeta med ogräsbekämpning på några av Lunds huvudgator, se de blåmarkerade vägarna på kartan.

Den grundläggande tekniken kallas termisk bekämpning och har som princip att med höga temperaturer slå sönder ogräsets celler. Vi har tidigare använt hett vatten för att göra detta men nu prövar vi i stället hett skum. Skummet bevarar värmen längre än vatten, i cirka 30 sekunder,  och får på så vis en bättre effekt.

Skummet består av majsstärkelse och är ofarligt för miljön. Inom en timme har skummet omvandlats till vätska och försvunnit ner i marken. En enstaka behandling tar endast hand om växtligheten ovan jord men med fler behandlingar utarmas växten på sikt. Redan i slutet av maj, när värmen har tagit fart, kommer vi att se om behandlingen har haft effekt. Nästa behandling med hett skum sker i månadsskiftet juni/juli på samma platser.

Tiderna då ogräsbekämpningen med skum sker är klockan 06 – 12 både lördag och söndag 1-2 maj. Eventuellt kan vi behöva fortsätta arbetet under måndagen därpå om det inte blivit klart under helgen. Risken för att någon ska bränna sig är liten, skummet är trots allt endast hett i 30 sekunder. Personalen på plats ser också till att ingen kommer för nära det heta skummet.