Nu börjar vi bygga om Stadshallen

1 april, 2021

Den 31 mars fick vi startbesked från stadsbyggnadskontoret att vi kan börja bygga om Stadshallen.

Vinterljuset spelar i Stadshallens arkitektur.

Startbeskedet från stadsbyggnadskontoret föregicks av ett tekniskt samråd, som hölls den 23 mars. Vid ett tekniskt samråd utses också en byggnadsinspektör, som sedan ska följa hela bygget och se till så att allt blir rätt.

Onsdagen den 24 mars vann bygglovet för Stadshallen laga kraft. Det gav i sin tur förutsättning för att vi ska få startbesked och börja bygga.

- Vi är väldigt glada och ser fram emot att få till en fantastisk Stadshall för Lundaborna, säger Shahad Lund som är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.

Relaterad information